DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları OGK   417 7 1 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
Dersi Verenler
Prof. Dr.YAŞARE AKTAŞ ARNAS1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.YAŞARE AKTAŞ ARNAS2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının yaşadıkları/yaşayacakları çevrenin sosyal, ekonomik ve eğitsel sorunlarının farkına varmaları, bu sorunlar için çözüm önerileri üretmeleri ve uygulamaya yönelik beceriler kazanmaları.
Dersin İçeriği
Topluma hizmet uygulamaları, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm önerileri hazırlama, izleyici, bilimsel faaliyetlerde organizatör olarak yer (yani, projeler, panel, konferans, kongre, sempozyum) alma, Okullara sosyal hizmetler uygulamak için sosyal projelerde gönüllü olarak katılma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Topluma hizmetin ne anlama geldiğini açıklar.
2) Öğretmenin toplumsal liderlik rolünü tartışır.
3) Gözlem, araştırma ve sosyal katılım becerileri kazanır (Yaşanılan çevrenin sorunlarının ya da eksiklerinin araştırılması, sorunların çözümü için birlikte düşünerek fikir yürütme, yaratıcı çözümler bulma).
4) Karar verme ve sorun çözme becerisi kazanır (Çözümü düşünülen sorun ile ilgili bilgilenme, çevre ile görüş alışverişinde bulunma, sınırların belirlenmesi, kaynak sağlama, grup içinde işbirliği sağlayarak birlikte çalışma).
5) İletişim becerisi kazanır. (Toplum ile sağlıklı ilişkiler kurabilme, bağımsız ya da grupla çalışmalar yaparken çevreden destek alabilme, amaçlarını açık biçimde ifade edebime).
6) Yapılan uygulamaları etkili biçimde sunar ve öz değerlendirmede bulunur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme, topluma hizmet uygulamaları için grupların oluşturulması, kurumların belirlenmesi Alan taraması Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
2 Seçilen kurumda proje uygulaması 1 Grup Çalışması 1
3 Seçilen kurumda proje uygulaması2 Grup Çalışması 2 Soru-Cevap
Tartışma
4 Seçilen kurumda proje uygulaması3 Grup Çalışması 3 Proje / Tasarım
5 Seçilen kurumda proje uygulaması4 Grup Çalışması 4 Proje / Tasarım
6 Seçilen kurumda proje uygulaması5 Grup Çalışması 5 Proje / Tasarım
7 Seçilen kurumda proje uygulaması6 Grup Çalışması 6 Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Portfolyo oluşturma Portfolyo
9 Seçilen kurumda proje uygulaması7 Grup Çalışması 7 Grup Çalışması
Proje / Tasarım
10 Seçilen kurumda proje uygulaması8 Grup Çalışması 8 Proje / Tasarım
11 Seçilen kurumda proje uygulaması9 Grup Çalışması 9 Proje / Tasarım
12 Seçilen kurumda proje uygulaması10 Grup Çalışması 10 Proje / Tasarım
13 Seçilen kurumda proje uygulaması11 Grup Çalışması 11 Proje / Tasarım
14 Seçilen kurumda proje uygulaması12 Grup Çalışması 12 Proje / Tasarım
15 Seçilen kurumda proje uygulaması13 Group working 13 Portfolyo
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Portfolyo oluşturma 1 Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar