DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Öncesinde Davranış Yönetimi OSC   406 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarını, davranış ve uyum problemi gösteren çocukları anlamaları ve sınıf içinde bu tür davranışlarla başa çıkabilmeleri için hazırlamak
Dersin İçeriği
Davranış yönetimi ile ilgili kavramların tanımı, Sınıf içerisinde görülen davranış problemleri, davranış yönetimine yönelik farklı kuramsal yaklaşımlar, Genel Sistemler Kuramı ve bu kuramın sınıf içi uygulamalara uyarlanması, davranış değiştirme süreci.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Davranış yönetimi ile ilgili kavramları açıklar.
2) Sınıf içerisinde görülen davranış problemlerini listeler.
3) Davranış yönetimine yönelik farklı kuramsal yaklaşımları açıklar.
4) Genel Sistemler Kuramını ve bu kuramın sınıf içi uygulamalara uyarlanmasını açıklar.
5) Davranış değiştirme sürecini uygular
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği hakkında bilgilendirme yok Tartışma
2 Davranış yönetimi ile ilgili kavramların tanımı verilen makaleleri okuma Tartışma
3 Sınıf içerisinde görülen davranış problemleri verilen makaleleri okuma Tartışma
4 Davranış yönetimine yönelik Davranışçı yaklaşımlar verilen makaleleri okuma Tartışma
5 Davranış yönetimine yönelik Psikanalitik yaklaşımlar, verilen makaleleri okuma Tartışma
6 Genel Sistemler Kuramı ve bu kuramın sınıf içi uygulamalara uyarlanması, verilen makaleleri okuma Tartışma
7 Aile ve sınıf sistemlerinin karşılaştırılması verilen makaleleri okuma Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Davranış değiştirme süreci. verilen makaleleri okuma Tartışma
10 Sınıf içi davranış problemleri analizi ve pratik uygulama örnekleri Örnek davranış problemi durumları araştırmak ve sınıfa getirmek Tartışma
Grup Çalışması
11 Aile içi davranış problemleri analizi ve pratik uygulama örnekleri Örnek davranış problemi durumları araştırmal ve sınıfa getirmek Tartışma
Grup Çalışması
12 Akran ilişkilerine yönelik davranış problemleri analizi ve pratik uygulama örnekleri Örnek davranış problemi durumları araştırmal ve sınıfa getirmek Tartışma
Grup Çalışması
13 sınıf dışı öğrenme ortamlarındaki davranış problemleri analizi ve pratik uygulama örnekleri Örnek davranış problemi durumları araştırmal ve sınıfa getirmek Tartışma
Grup Çalışması
14 Davranış yönetimine yönelik kişisel yaklaşım oluşturma davranış yönetimi felsefesini açıklayan bir kompozisyon hazırlama Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Genel değerlendirme tüm okuma materyallerini gözden geçirmek Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar