DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi OKLZ   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Durmuş ASLAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.DURMUŞ ASLAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.DURMUŞ ASLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Erken çocukluk döneminde dönemde çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemek için ele alınması gereken temel matematik becerileri ile kavramlarının neler olduğunun ve bu kavramların çocuklara nasıl kazandırılacağının, kavramlara ilişkin etkinliklerin nasıl planlanacağının, etkinliklerin günlük planda nasıl yer alacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Erken çocukluk döneminde matematiğin tanımı ve önemi, matematik eğitiminde ilke ve standartlar; matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri; matematik eğitimi ve oyun; matematik programları (Building Blocks, STEM, GEMS (Great Explanation in Math and Science, Big Maths for Little Kids); temel matematiksel kavramlarının kazanılması, problem çözme, eşleştirme-karşılaştırma-sınıflandırma-sıralama-örüntü oluşturma, sayılar ve sayma, sayı kavramının öğretim aşamaları, semboller, işlemler, geometri, mekanda konum, ölçme, veri analiz-grafik/olasılık; matematik etkinlikleri planlama ve uygulama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Erken çocukluk döneminde matematiğin tanımı ve önemi açıklar
2) Erken çocukluk dönemi matematik eğitiminde ilke ve standartları açıklar
3) Erken çocukluk matematik eğitimi kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknik ve yöntemlerini açıklar ve uygular
4) Matematik etkinliklerinin diğer okul öncesi eğitimi etkinlikleri ile nasıl bütünleştirilebileceğini açıklar
5) Erken çocukluk matematik programlarını (Building Blocks, STEM, GEMS (Great Explanation in Math and Science, Big Maths for Little Kids) açıklar
6) Erken çocukluk dönemindeki çocukların bilişsel gelişimleri ile ilgili temel kuramları açıklar
7) Erken çocukluk döneminde çocuklarda kavram gelişiminin nasıl meydana geldiğini açıklar
8) Erken çocukluk eğitiminde matematik öğrenme merkezinin nasıl planlanması ve düzenlemesi gerektiğini açıklar
9) Okul öncesi eğitim programına uygun olarak matematik etkinliklerini hazırlar
10) Erken çocukluk matematik eğitimindeki temel beceri ve kavramları açıklar
11) Erken çocukluk matematik eğitimindeki temel beceri ve kavramlara ilişkin etkinlik planlar
12) Erken çocukluk matematik eğitimde yer alan kavramlara ilişkin materyaller hazırlar
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Erken çocukluk eğitiminde matematiğin tanımı ve önemi, matematik eğitiminde ilke ve standartları Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Erken çocuklukta matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Matematik etkinliklerinin planlanması ve diğer etkinliklerle ile bütünleştirilmesi Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
4 Erken çocukluk eğitiminde matematik programları (Building Blocks, STEM, GEMS (Great Explanation in Math and Science, Big Maths for Little Kids) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme 4 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çocuklarda bilişsel gelişim ve kavram edinimi Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme 5 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Temel matematiksel kavramların kazandırılması (Sınıflandırma) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme 6 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
7 Temel matematiksel kavramların kazandırılması (Birebir eşleme) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme, sınıflandırma ile ilgili materyal hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Ödev
Proje / Tasarım
9 Temel matematiksel kavramların kazandırılması (Karşılaştırma ve sıralama) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme, birebir eşleme ile ilgili materyal hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
10 Temel matematiksel kavramların kazandırılması (Sayılar) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme, karşılaştırma ve sıralama ile ilgili materyal hazırlama Ödev
Proje / Tasarım
11 Temel matematiksel kavramların kazandırılması (İşlem) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme, sayılar ile ilgili materyal hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
12 Temel matematiksel kavramların kazandırılması (Ölçme) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme, işlem eşleme ile ilgili materyal hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
13 Temel matematiksel kavramların kazandırılması (Geometri ve uzamsal algı) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme, ölçme ile ilgili materyal hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
14 Temel matematiksel kavramların kazandırılması (veri analizi, grafik ve olasılık) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme, geometri ve uzamsal algı ile ilgili materyal hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
15 Temel matematiksel kavramların kazandırılması (Problem çözme) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme, veri analizi, grafik ve olasılık ile ilgili materyal hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarını okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar