DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocuklukta Fen Eğitimi OKLZ   203 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Durmuş ASLAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarının okul öncesi eğitimde fen eğitiminin kapsamı, önemi, kapsamı ve fen eğitiminde kullanılan yöntemler ile ilgili bilgi ve uygulama becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin tanımı ve önemi; fen eğitiminde ilke ve standartlar; bilimsel süreç becerileri; bilimin doğası, fen eğitimi kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri; fen eğitiminde öğrenme merkezleri düzenlenmesi; erken çocukluk eğitiminde kullanılan fen programları (STEM, GEMS); temel fen eğitimi kavramlarının kazanılması; fen etkinlikleri planlama ve uygulama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Erken çocukluk döneminde fen eğitimini ve önemini açıklar
2) Çocukta kavram gelişiminin nasıl meydana geldiğini ve kavram eğitiminin nasıl verilmesi gerektiğini açıklar
3) Çocukta bilişsel gelişime ilişkin teorileri karşılaştırır
4) Bilimsel süreç becerilerini açıklar
5) Erken çocukluk dönemi çocukları için hazırlanan fen eğitimi ile ilgili materyalleri eleştirel bir şekilde inceler
6) Erken çocukluk eğitiminde kullanılan fen programlarını (STEM ve GEMS) açıklar
7) Okul öncesi dönem fen eğitiminde ele alınması önerilen kavramları açıklar
8) Okul öncesi fen eğitiminde yaygın olarak kullanılan yöntem ve teknikleri uygular
9) Fen etkinliklerini planlar
10) Fen etkinliklerini uygular
11) Fen etkinliklerini değerlendirir
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin tanımı ve önemi, fen eğitiminde ilke ve standartlar, bilimin doğası Erken çocukluk fen eğitimi ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Erken çocukluk fen eğitiminin içeriği ve çocuklarda kavram öğrenme Erken çocukluk dönemde kavram gelişimi ve eğitimi ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Çocukta bilişsel gelişime ilişkin teoriler Çocukta bilişsel gelişime ilişkin teorileri ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Erken çocukluk eğitiminde fen etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi Erken çocukluk eğitiminde fen etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Erken çocuklukta fen eğitiminin niteliği ve dikkat edilmesi gereken noktalar Erken çocuklukta fen eğitiminin niteliği ve dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili kaynakları okuma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
6 Erken çocukluk fen eğitiminde öğretmen ve ailelere düşen görev ve sorumluluklar Erken çocukluk fen eğitiminde öğretmen ve ailelere düşen görev ve sorumluluklar ile ilgili kaynakları okuma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
7 Bilimsel süreç becerileri (Temel beceriler ve entegre beceriler) Bilimsel süreç becerileri ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Soru sorma stratejileri Soru sorma stratejileri ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
10 Erken çocukluk fen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler (Proje ve drama) Erken çocukluk fen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Erken çocukluk fen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler (Analoji ve alan gezisi) Alan gezisi ve analoji ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Erken çocukluk fen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler (Deney ve kavram haritası) Deney ve kavram haritası ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Proje / Tasarım
13 Erken çocukluk eğitiminde kullanılan fen programları (STEM) STEM ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Erken çocukluk eğitiminde kullanılan fen programları (GEMS) GEMS ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
15 Erken çocuklukta değerlendirme yöntem ve teknikleri Erken çocuklukta değerlendirme yöntem ve teknikleri ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık 1 Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar