DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Öncesi Eğitim Programları OKLZ   205 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özkan ÖZGÜN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZKAN ÖZGÜN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ÖZKAN ÖZGÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi eğitimde yer alan eğitim programlarını ve özelliklerini tanımak.
Dersin İçeriği
Okul öncesi eğitimde geçmişten günümüze kullanılan programlar ve özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul Öncesi Eğitim Programını Bilir
2) Okul öncesi eğitim programının amaçlarını ve ilkelerini açıklar
3) Okul öncesi eğitim programının tarihçesini bilir
4) Eğitim programlarının önemini açıklar.
5) Kazanım ve Göstergeleri tanır ve kullanır
6) Okul Öncesi Eğitim Programına Uygun olarak aylık eğitim planı hazırlar
7) Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak etkinlik planları hazırlar
8) Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak günlük eğitim akışı hazırlar
9) Kazanım ve göstergelere yer verme durum çizelgesini kullanır
10) Kavramlara yer verme durum çizelgesini kullanır
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitim programları hazırlamanın önemi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Eğitim programlarının genel özellikleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ülkemizde okul öncesi eğitim ve programlara genel bakış Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Okul Öncesi Eğitim Programının tanıtımı Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Gelişimsel Kazanım ve Göstergelerin İncelenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Gelişimsel Kazanım ve Göstergelerin İncelenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Aylık Eğitim Planı Hazırlama Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Günlük Eğitim Akışı Planlama Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Etkinlik Planlarının Hazırlanması Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Planlanan Etkinliklerin Grupça Gözden Geçirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Grupça Planlanan Etkinliklerin Sunulması Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Okul Öncesi Eğitimin Değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek rehberi (OBADER) incelenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 OBADER aile katılım ve eğitim çalışmalarının incelenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar