DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi OKLS   201 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şule ERDEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞULE ERDEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiŞULE ERDEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel süreçte ve günümüzde çocuğun değerini anlamak, çocuk hukukunun tarihsel geçmişini ve çocuk hakları sözleşmesini açıklamak, risk altında yaşan çocuk gruplarının farkına varmak, bu çocuklara fırsat eğitimi sunmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste tarihsel süreçte ve günümüzde çocuğun değeri, çocuk hukukunun tarihsel geçmişi ve çocuk hakları sözleşmesi ve risk altında yaşan çocuk gruplar açıklanır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuk ve çocukluğu tanımlama ve çocuğun geçmişte ve günümüzde değerini anlar
2) Çocuk sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar
3) Çocuk hukukunun tarihsel süreci ve içeriğini açıklar
4) 20 Kasım 1989 tarihli çocuk hakları sözleşmesindeki maddeleri açıklar
5) Dibsin Dünyası kitabını çocuk hakları maddelerine göre tartışır
6) Her çocuk özeldir filmi çocuk hakları maddelerine göre tartışır
7) Çocuk Hakları konusunda anaokulundaki çocuklara eğitim verir
8) Çocuk Hakları konusunda risk altındaki çocuklara eğitim verir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuk ve çocukluk tanımları Çocuğun geçmişte ve günümüzde değeri Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
2 Çocuk sorunlarının ortaya çıkış nedenleri Çocuk sorunlarında yoksulluğun boyutu Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
3 Çocuk sorunlarının ortaya çıkış nedenleri Çocuk sorunlarının ortaya çıkışında eğitimsizlik faktörü Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
4 Risk altındaki çocuk grupları Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Çocuk sorunlarının ortaya çıkış nedenleri çocuk sorunlarına hizmet götürme kanallarındaki eksiklikler Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
6 Çocuk sorunlarının ortaya çıkışmasına neden olan politikalar Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
7 Çocuk hukukunun tarihsel süreci ve içeriği Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Vize sınavına hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Çocuk Hakları beyannamesi Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 20 Kasım 1989 tarihli çocuk hakları sözleşmesi Çocuk hakları sözleşmesinin yapısı Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
11 20 Kasım 1989 tarihli çocuk hakları sözleşmesi Çocuk hakları sözleşmesinin içeriği Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
12 20 Kasım 1989 tarihli çocuk hakları sözlemesi 1-19 arası maddeler Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 20 Kasım 1989 tarihli çocuk hakları sözlemesi 20-39 arası maddeler Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma
14 20 Kasım 1989 tarihli çocuk hakları sözlemesi 40-54 arası maddeler Konu ile ilgili kaynakların okunması, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
15 Risk altındaki çocuklara eğitim olanakları hazırlama Konu ile ilgili kaynakların okunması, grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar