DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi OKLZ   202 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayperi SIĞIRTMAÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYPERİ SIĞIRTMAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarını, 0-6 yaş döneminde çocukların oyun becerilerinin gelişimi ve yaşlara göre oyun ve oyuncak tercihleri ve oyun türleri konularında bilgilendirmek ve çocukların gelişimine uygun farklı kazanım ve göstergelere göre oyun hazırlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Oyunların tarihsel gelişimi, oyun ile ilişkili teori ve teorisyenler, Oyunun çocuğun yaşantısındaki önemi, yaşlara ve gelişime göre oyun becerilerinin gelişimi, davranış problemlerinin oyun aracılığıyla tedavi edilmesi, farklı kültürlerde oyun, yaşlara göre oyun ve oyuncak tercihleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oyun ve oyuncağın çocuk gelişimindeki önemini açıklar.
2) Çocuklarda oyunun gelişim aşamalarını listeler.
3) Çocukların yaş ve gelişimine uygun oyun etkinlikleri hazırlar ve uygular.
4) Oyun ile ilgili filozof ve eğitimcilerin görüşlerini karşılaştırır.
5) Oyun kuramlarını karşılaştırır ve değerlendirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oyunun tanımı ve tarihçesi Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Oyunun çocuk gelişiminde yeri ve önemi Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Filozof ve eğitimcilerin oyun hakkındaki görüşleri Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Oyun kuramları Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çocukta gelişime göre oyun aşamaları Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Çocuğun oyununu etkileyen faktörler Konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Oyun türleri Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
9 Yaşlara göre oyun becerilerinin sınıflandırılması Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Oyuncakların nitelikleri ve merkezlere uygun oyuncak seçimi Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Oyuncak seçimi ve eğitici oyuncak tasarımı Konu ile ilgili bilgileri okuma, oyuncakçılarda inceleme yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Akran kültürü ve çocukların oyunu Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Geleneksel ve yerel oyunlar Proje çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
14 Oyun etkinliği planlama ve uygulama Rapor hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
15 Genel değerlendirme Rapor hazırlama Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar