DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocukluk Eğitiminde Drama OKLZ   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.İNANÇ ETİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi öğretmen adaylarının dramaya ilişkin teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olması ve erken çocukluk eğitiminde dramayı bir etkinlik çeşidi olarak planlama ve uygulama becerisi kazanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Drama teriminin tanımı ve anlamı; yaratıcı drama, eğitici drama vb. kavramlar; drama-oyun ilişkisi; eğitimde drama uygulamalarının tarihçesi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanın eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitimde yaratıcı dramayı tanımlar
2) Eğitimde yaratıcı dramanın genel amaçlarını listeler
3) Eğitimde yaratıcı dramanın bileşenlerini açıklar
4) Eğitimde yaratıcı dramanın genel amaçlarını tartışır
5) Eğitimde yaratıcı dramanın aşamalarını tanımlar
6) Eğitimde yaratıcı dramada kullanılan teknikleri uygular
7) Eğitimde yaratıcı drama liderinin sahip olması gereken özellikleri listeler
8) Erken çocukluk döneminde yaratıcı dramayı planlar
9) Erken çocukluk döneminde yaratıcı dramanın değerlendirmesinde kullanılan teknikleri açıklar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, dersin işleyişi ile ilgili bilgilendirme Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
2 Kaynaşma, iletişim, etkileşim ve uyum ağırlıklı drama çalışmaları1 Kitabın 1. bölümünü okuma: Drama-oyun-tiyatro ilişkisi Anlatım
Soru-Cevap
3 Kaynaşma, iletişim, etkileşim ve uyum ağırlıklı drama çalışmaları2 Kitabın 2. bölümünü okuma:Eğitimde yaratıcı dramanın genel amaçları Anlatım
Soru-Cevap
4 Kaynaşma, iletişim, etkileşim ve uyum ağırlıklı drama çalışmaları3 Kitabın ilgili bölümünü okuma: Dramanın bileşenleri Anlatım
Soru-Cevap
5 Kaynaşma, iletişim, etkileşim ve uyum ağırlıklı drama çalışmaları4 Kitabın 3. bölümünü okuma: Dramanın aşamaları Anlatım
Soru-Cevap
6 Kaynaşma, iletişim, etkileşim ve uyum ağırlıklı drama çalışmaları5 Kitaptan drama liderinin özellikleri bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Kaynaşma, iletişim, etkileşim ve uyum ağırlıklı drama çalışmaları6 Kitabın 4. bölümü: Erken çocuklukta drama teknikleri Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Okul öncesi dönemde uygulanan temel drama tekniklerinin kullanıldığı drama uygulaması1 Kitaptan dramatik kurgunun bileşenleri bölümü okunması
10 Okul öncesi dönemde uygulanan temel drama tekniklerinin kullanıldığı drama uygulaması2 Ön hazırlık yok Rol Oynama
11 Okul öncesi dönemde uygulanan temel drama tekniklerinin kullanıldığı drama uygulaması3 Ön hazırlık yok Rol Oynama
12 Okul öncesi dönemde uygulanan temel drama tekniklerinin kullanıldığı drama uygulaması4 Ön hazırlık yok Rol Oynama
13 Erken çocuklukta drama etkinliklerinin planlanması Kitaptan ilgili bölümün okunması
14 Erken çocuklukta drama etkinliklerinin değerlendirilmesi Kitaptan ilgili bölümün okunması
15 Genel değerlendirme Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar