DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi OKLS   207 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ebru DERETARLA GÜL
Dersi Verenler
Doç. Dr.EBRU DERETARLA GÜL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.EBRU DERETARLA GÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Erken çocukluk döneminde duyu eğitiminin önemi, kapsamı ve etkinlik hazırlanması
Dersin İçeriği
Erken çocukluk döneminde duyuların önemi ve etkinliklerle duyuların nasıl destekleneceği açıklanacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Erken çocuklukta gelişim özelliklerini bilir.
2) Çocuğun gelişiminde duyuların öneminiaçıklar
3) Duyu eğitimini destekleyecek etkinlikler hazırlar
4) Duyu eğitiminde anne babaların önemini bilir.
5) Duyu eğitiminde yararlı materyalleri tanır ve ayırteder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Duyu kavramı ve duyuların gelişimi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dikkat ve Algı gelişimi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Duyu sistemlerinin işlevi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Duyusal farkındalık Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Duyu eğitiminin gelişimdeki yeri ve önemi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Duyusal farkındalığı destekleyici eğitim ortamlarının düzenlenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Duyusal farkındalığı destekleyici eğitim ortamların örnek Konu ile ilgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Duyu eğitiminde öğretmenin rolü Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Duyu eğitimi ve Montessori yaklaşımı Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Eğitim ortamında duyu odaklı etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Eğitim ortamında duyu odaklı etkinlik örnekleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 Ev ortamında duyu eğitimi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ev ortamında duyu eğitim etkinlik örnekleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Özel gereksinimli çocuklarda duyu ve fiziksel egzersiz eğitimi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar