DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Ruh Sağlığı OKLZ   304 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZKAN ÖZGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, ruh sağlığı ile ilgili kavram ve kuramların açıklanması ve çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin tanısı, tedavisi, ve aile içindeki özel durumların çocuğun ruh sağlığına etkilerinin incelenmesidir..
Dersin İçeriği
Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin (kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme) tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb. çocuğun ruh sağlığına etkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ruh sağlığını ve ilişkili kavramları tanımlar.
2) Ruh sağlığının tarihsel gelişimini açıklar.
3) Ruh sağlığı ile ilgili kuramları açıklar.
4) Ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özelliklerini tanımlar.
5) Çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerini belirlemek amacıyla inceleme yapar ve tedavisinde uzmanla birlikte çalışır.
6) Aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb. çocuğun ruh sağlığına etkilerini açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, dersin tanıtımı, gereklilikler yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları: Gelişimsel Bağlam İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ruh Sağlığı Tanımı ve Normal/Anormal Kavramı İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ruh Sağlığının Tarihsel Temelleri ve Gelişimsel Psikopatoloji İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Gelişimsel Psikopatoloji Kapsamında Risk ve Yılmazlık İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Ruh Sağlığını Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Sinir Sistemi, Genetik ve Bireysel Bağlam) İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ruh Sağlığını Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Aile ve Toplumsal Bağlam) İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Bütün okuma materyallerinin çalışılması Yazılı Sınav
Ödev
9 Çocukluk Korkuları / Fobiler, Bağlanma Bozuklukları, Cinsel İstismar ve Taciz İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Zihin Engellik, Dil ve Konuşma Bozuklukları, Öğrenme bozuklukları İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Otizm, DEHB, Çocukluk Depresyonları İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kaygı Bozukluğu, Tikler ve Tik Bozuklukları, Kıskançlık İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Uyku Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Dışa Atım Bozuklukları İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Davranış Bozuklukları İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Degerlendirme İlgili okuma materyallerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün okuma materyallerinin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar