DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı OKLZ   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.EBRU DERETARLA GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk edebiyatını ve yetişkin edebiyatının özelliklerini tanıyarak, yaş ve gelişim özelliklerine uygun edebi türleri belirleyebilmektir.
Dersin İçeriği
Çocuk edebiyatı ve yetişkin edebiyatının tanımı ve özellikleri, dünyada ve ülkemizde çocuk edebiyatının tarihi, çocuk edebiyatı türleri ve özellikleri, uygun çocuk edebiyatı eserlerini seçme, erken çocukluk dönemine uygun etkinlik hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuk ve yetişkin edebiyatını tanımlar.
2) Çocuk edebiyatının özelliklerini bilir.
3) Çocuk edebiyatının türlerini bilir, özelliklerini açıklar.
4) Çocuk edebiyatının dünyadaki tarihsel gelişimini bilir.
5) Çocuk edebiyatının ülkemizdeki tarihsel gelişimini bilir.
6) Çocuğun yaş ve gelişim özelliklerine uygun türleri belirler.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yetişkin ve çocuk edebiyatının tanımı ve özellikleri Anlatım, soru cevap ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çocuk edebiyatının çocuğun gelişimine katkısı Anlatım, soru cevap ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çocuk edebiyatının dünyada gelişimi, tarihsel gelişimi Anlatım, soru cevap ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çocuk edebiyatının ülkemizde gelişimi, tarihsel gelişimi Anlatım, soru cevap ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çocuk edebiyatının türleri ve gelişime katkısı Anlatım, soru cevap ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Resimli kitaplar ve özellikleri 1 Anlatım, soru cevap ve tartışma,alıştırma ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Resimli kitaplar ve özellikleri 2 Anlatım, soru cevap ve tartışma,alıştırma ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Hikaye ve özellikleri Anlatım, soru cevap ve tartışma,alıştırma ve uygulama
10 Roman ve özellikleri Anlatım, soru cevap ve tartışma,alıştırma ve uygulama
11 Şiir ve özellikleri Anlatım, soru cevap ve tartışma,alıştırma ve uygulama
12 Tekerleme, parmak oyunu özellikleri Anlatım, soru cevap ve tartışma,alıştırma ve uygulama
13 Bilmece ve özellikleri Anlatım, soru cevap ve tartışma,alıştırma ve uygulama
14 Müracaat eserleri, biyografi, tiyatro eserleri ve özellikleri Anlatım, soru cevap ve tartışma,alıştırma ve uygulama
15 Çocuk edebiyatı eserlerinin günlük eğitim akışında kullanılması Anlatım, soru cevap ve tartışma,alıştırma ve uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar