DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi OKLS   304 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.DURMUŞ ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının çocuklarda sosyal becerilerin nasıl geliştiğine ve sosyal becerilerin nasıl desteklenebileceğine yönelik bilgi ve beceri kazanmaları
Dersin İçeriği
Davranışın tanımı; olumlu ve olumsuz davranışlar; davranış gelişiminin kuramsal temelleri; sosyal becerilerin tanımı, sosyal becerilerin kazanılmasının önemi, değerler eğitiminin sosyal becerilerin kazanılmasındaki rolü; sosyal beceri eksikliğinin nedenleri, sosyal becerilerin kapsamı; problem davranışların tanımı, sosyal beceri ve problem davranış arasındaki ilişki, problem davranışların sınıflandırılması; sosyal beceri ve problem; sosyal beceri ve problem davranışlarda etkili olan faktörler; okul öncesinde sosyal beceri eğitim programı; okul öncesinde sosyal becerileri geliştirmeye ve problem davranışların azaltılmasına yönelik eğitim programı örnekleri hazırlama ve sunma; sosyal becerileri geliştirmeye problem davranışların azaltılmasına ilişkin eğitim programı örnekleri hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal beceri kavramını açıklar
2) Sosyal beceri ile ilgili kavramları açıklar
3) Davranışın ne olduğunu ve davranış gelişiminin kuramsal temellerini açıklar
4) Sosyal gelişim kuramlarını açıklar
5) Erken çocuklukta sosyal becerilerin gelişimini açıklar
6) Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörleri açıklar
7) Sosyal becerilerin nasıl değerlendirilebileceğini açıklar
8) Sosyal beceri eksikliklerini açıklar
9) Problem davranışları açıklar
10) Sosyal beceri etkinlikleri planlar ve uygular
11) Özel ihtiyaçları olan çocuklarda sosyal beceri gelişimini ve eğitimini açıklar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Beceri Kavramı Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sosyal Beceri İle İlgili Kavramlar Konuyla ilgili kaynakları okuma 1 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Davranış Nedir, Davranış Gelişiminin Kuramsal Temelleri Konuyla ilgili kaynakları okuma 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sosyal Gelişim Kuramları Konuyla ilgili kaynakları okuma 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Erken Çocuklukta Sosyal Becerilerin Gelişimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 4 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sosyal Becerilerin Gelişimini Etkileyen Etmenler Konuyla ilgili kaynakları okuma 5 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sosyal Becerilerin Değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynakları okuma 6 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav
9 Sosyal Beceri Yetersizliği Konuyla ilgili kaynakları okuma 7 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Erken Çocukluk Eğitiminde Yer Alan Sosyal Beceriler Konuyla ilgili kaynakları okuma 8 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sosyal Beceri Eğitim Programları Konuyla ilgili kaynakları okuma 9 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Değerler Eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 10 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Özel Gereksinimli Çocuklarda Sosyal Beceri Gelişimi ve Eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 11 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sosyal Beceri Etkinlikleri Planlama Konuyla ilgili kaynakları okuma 12 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Ödev
15 Sosyal Beceri Etkinlikleri Uygulama Konuyla ilgili kaynakları okuma 13 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar