DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları OKLZ   305 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrenme ile ilgili temel ilke ve kavramları, erken çocukluk doneminde öğrenmeyi etkileyen faktörleri (geri bildirim, motivasyon, pekiştireçler); öğrenme kuram ve yaklaşımları (Davranışçı öğrenme kuramları, Bilişsel Kuramlar, sosyal öğrenme kuramı ve beyin temelli öğrenme kuramları) ve erken çocukluk döneminde etkili öğrenme için, öğretmenin yapabileceği ortam ve eğitim içeriği düzenlemeleri incelemektir.
Dersin İçeriği
Öğrenme ile ilgili temel ilke ve kavramlar; erken cocukluk doneminde öğrenmeyi etkileyen faktörler (geri bildirim, motivasyon, pekiştireçler); öğrenme kuram ve yaklaşımları (Davranışçı öğrenme kuramları, Bilişsel Kuramlar, sosyal öğrenme kuramı ve beyin temelli öğrenme kuramları); erken çocukluk döneminde etkili öğrenme için, öğretmenin yapabileceği ortam ve eğitim içeriği düzenlemeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenme ile ilgili temel ilke ve kavramları açıklar
2) Erken cocukluk doneminde öğrenmeyi etkileyen faktörleri (geri bildirim, motivasyon, pekiştireçler) açıklar
3) Öğrenme kuram ve yaklaşımlarını (Davranışçı öğrenme kuramları, Bilişsel Kuramlar, sosyal öğrenme kuramı ve beyin temelli öğrenme kuramları) açıklar.
4) Erken çocukluk döneminde etkili öğrenme için, öğretmenin yapabileceği ortam ve eğitim içeriği düzenlemelerini yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenme ile ilgili temel ilke ve kavramlar; yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Erken cocukluk doneminde öğrenmeyi etkileyen faktörler (geri bildirim, motivasyon, pekiştireçler) ilgili okumaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Öğrenme kuram ve yaklaşımları (Davranışçı öğrenme kuramları, Klasik koşullanma) ilgili okumaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
4 Öğrenme kuram ve yaklaşımları (Davranışçı öğrenme kuramları, Edimsel koşullanma) ilgili okumaların yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 Öğrenme kuram ve yaklaşımları (Diğer Davranışçı öğrenme kuramları) ilgili okumaların yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
6 Öğrenme kuram ve yaklaşımları (sosyal öğrenme kuramı) ilgili okumaların yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 Öğrenme kuram ve yaklaşımları (Bilişsel Kuramlar, Bilgi işleme kuramı), ilgili okumaların yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Öğrenme kuram ve yaklaşımları (Bilişsel Kuramlar,Gestalt kuramı), ilgili okumaların yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Öğrenme kuram ve yaklaşımları (Bilişsel Kuramlar, yapılandırmacılık, Piaget), ilgili okumaların yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Öğrenme kuram ve yaklaşımları (Bilişsel Kuramlar, yapılandırmacılık, Vygotsky), ilgili okumaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Öğrenme kuram ve yaklaşımları (beyin temelli öğrenme kuramları). ilgili okumaların yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Öğrenme kuram ve yaklaşımlarının bireyselleştirilmesi ilgili okumaların yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Erken çocukluk döneminde etkili öğrenme için, öğretmenin yapabileceği ortam düzenlemeleri. ilgili okumaların yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Erken çocukluk döneminde etkili öğrenme için, öğretmenin yapabileceği eğitim içeriği düzenlemeleri. ilgili okumaların yapılması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar