DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi OKLS   305 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; erken çocukluk dönemine uygun müzik etkinlikleri planlama ve değerlendirmedir.
Dersin İçeriği
Erken çocukluk müzik eğitiminde ritim ve dans uygulamaları, Orff müzik eğitimi yaklaşımına yönelik etkinlikler planlama ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Orff Öğretisinin temel fikirlerini ve özelliklerini tanımlama
2) Ritm etkinliği planlar.
3) Hazirladigi ritm etkinligini uygular.
4) Tekerleme, şarkı sözü yazar.
5) Muzikli hikaye etkinligi planlar
6) Muzikli hikaye etkinligini uygular.
7) Yaratıcı dans ve hareket etkinliği planlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Orff öğretisini tanıma Kaynak okuma
2 Orff öğretisini tanıma Kaynak okuma
3 Tekerleme yazma Örnekleri inceleme
4 Tekerlemeye uygun ritm çalışmaları hazırlama Örnek hazırlama
5 Anaokulunda uygulanan tekerleme etkinliği ile ilgili deneyimlerin paylaşımı Rapor hazırlama
6 Şarkı sözü yazma Örnekleri inceleme
7 Şarkıda farklı öğretim tekniklerinin kullanılması Gozlem
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Anaokulunda uygulanan şarkı etkinliği ile ilgili deneyimlerin paylaşımı Rapor hazırlama
10 Dans etkinliği için müzik belirleme Örnekleri inceleme
11 Dans müziğine uygun hareketler belirleme Örnek hazırlama
12 Anaokulunda uygulanan dans etkinliği ile ilgili deneyimlerin paylaşımı Tartisma
13 Müzikli hikaye etkinliği için hikaye seçimi Örnekleri inceleme
14 Müzikli hikaye çalışmasının sınıfta uygulanması Örnek hazırlama
15 Anaokulunda uygulanan hikaye etkinliğiyle ilgili deneyimlerin paylaşımı Rapor hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar