DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aile Eğitimi ve Katılımı OKLS   301 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarının aile kuramları, aile eğitimi ve aile katılımının önemi, amacı ve ilkeleri, aile eğitimi modelleri ve uygulamaları, aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, aile katılımı çalışmaları ve aile katılımı engelleri konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ayrıca aile eğitimi ve katılımı çalışmalarını planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Aile eğitiminin önemi, hedefleri, ilkeleri; aile eğitimi modelleri; aile kuramları (Aile Sistem Kuramları, Sosyal İlişki Kuramı, Biyoekolojik Kuram, Yapısal İşlevsel Kuram); Türkiye'de ve diğer ülkelerde aile eğitimi uygulamaları; aile eğitim çalışmalarını planlama, uygulama ve değerlendirme; aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler; aile katılım çalışmaları (aile iletişim etkinlikleri, ailenin eğitim etkinliklerine katılımı vb), aile katılımındaki engeller; 0-36 ay Çocukları için Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) ve Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi'nin (OBADER) incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aile ile ilgili kavramları ve aile kuramlarını açıklar.
2) Aile eğitimini, amacını ve önemini açıklar.
3) Aile eğitimi modelleri ve uygulamalarını değerlendirir.
4) Aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri betimler.
5) Aile katılımını, amacını ve önemini ifade eder.
6) Aile katılımının önündeki engelleri betimler.
7) Aile katılımı çalışmalarını açıklar.
8) Aile eğitimi ve katılımı çalışmaları için ailelerin gereksinimlerini belirler.
9) Aile eğitimi ve katılımı çalışmalarını planlar.
10) Aile eğitimi ve katılımı çalışmalarının uygulama ve değerlendirme sürecini açıklar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aile ve aile kuramları Aile ve aile kuramları ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Aile eğitimi, amacı ve önemi Aile eğitimi ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Aile eğitimi modelleri (yaklaşımları) Aile eğitimi modelleri ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Aile eğitimi uygulamaları (programları) Aile eğitimi uygulamaları ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
5 Aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler Aile eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
6 Aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler II Aile eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili kaynakları okuma 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Aile katılımı, amacı ve önemi Aile katılımı, amacı ve önemi ile ilgili kaynakları okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Aile katılımı engelleri Aile katılımı engelleri ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
10 Aile katılımı çalışmaları (aile iletişim etkinlikleri) Aile iletişim etkinlikleri ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Aile katılımı çalışmaları (ailenin eğitim etkinliklerine katılımı) Ailenin eğitim etkinliklerine katılımı ile ilgili kaynakları okuma
12 Aile katılımı çalışmaları (ev ziyaretleri, yönetim ve karar verme sürecine katılım) Ev ziyaretleri, yönetim ve karar verme sürecine katılım ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
13 Aile eğitimi ve katılımı çalışmaları planlama Aile eğitimi ve katılımı çalışmaları hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 0-36 ay Çocukları için Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) 0-36 ay Çocukları için Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberini inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER) Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberini inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar