DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi * OKLS   302 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı, öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim programındaki değerlendirme uygulamaları ve süreçleri, çocuğu tanımaya ve değerlendirmeye yönelik araçlar, alternatif değerlendirme yöntemleri, sınıf içi öğrenmeleri değerlendirmede dikkat edilecek noktalar, erken akademik becerilerin değerlendirilmesi konularında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Erken çocukluk eğitim programında değerlendirme; çocuğu çok yönlü tanımaya dönük araçlar (Gözlem, görüşme, ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri, rubrik, kontrol listeleri, günlükler, anekdot kaydı); alternatif değerlendirme yöntemleri (performans değerlendirme, oyun temelli değerlendirme); öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; erken akademik becerilerin değerlendirilmesinde kullanılan araçlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Erken çocukluk eğitim programında değerlendirme Erken çocukluk eğitim programında değerlendirme ile ilgili kaynakları okuma
2 Çocuğun gelişim ve öğrenmesini değerlendirmenin önemi Çocuğun gelişim ve öğrenmesini değerlendirmeyle ilgili kaynakları okuma
3 Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde gözlemin kullanılması Gözlem ile ilgili kaynakları okuma
4 Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde anektod kayıtları ve günlüklerin kullanılması Anektod kayıtları ve günlükler ile ilgili kaynakları okuma
5 Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde kontrol listesi ve dereceleme ölçeklerinin kullanılması Kontrol listesi ve dereceleme ölçekleriyle ilgili kaynakları okuma
6 Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde görüşmenin kullanılması Görüşme ile ilgili kaynakları okuma
7 Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde ürün dosyasının kullanılması Ürün dosyasıyla ilgili kaynakları okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde araştırma kağıtlarının ve araştırma projelerinin kullanılması Araştırma kağıtları ve araştırma projeleriyle ilgili kaynakları okuma
10 Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde öz değerlendirme ve akran değerlendirmesinin kullanılması Öz değerlendirme ve akran değerlendirmeyle ilgili kaynakları okuma
11 Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde rubriklerin kullanılması Rubrikler ile ilgili kaynakları okuma
12 Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde performans değerlendirmesinin kullanılması Performans değerlendirme ile ilgili kaynakları okuma
13 Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde oyun temelli değerlendirmenin kullanılması Oyun temelli değerlendirme ile ilgili kaynakları okuma
14 Erken akademik becerilerin değerlendirilmesinde kullanılan araçlar Erken akademik becerilerin değerlendirilmesinde kullanılan araçlar ile ilgili kaynakları okuma
15 Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek noktalar Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesiyle ilgili kaynakları okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar