DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi EFMZ   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı sınıf yönetiminin eğitim sistemindeki önemini tartışmak, sınıf yönetiminin temel stratejilerini, ilkelerini ve boyutlarını incelemek ve etkili yönetim becerileri geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste sınıf yönetiminin temel ilkeleri, stratejileri ve sınıfın fiziksel çevresi, kural ve prosedürlerin oluşturulması, sınıfta zaman yönetimi, etkili öğretim, etkili iletişim becerileri ve disiplin problemlerini en aza indirgeme gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıfın genel özelliklerini açıklar
2) Sınıf yönetiminin eğitim sistemindeki önemini fark eder.
3) Öğretmenlerin sınıflarını yönetmelerini etkileyen faktörleri açıklar
4) Sınıf yönetiminin temel ilkelerini tartışır
5) Sınıf yönetim yaklaşım ve stratejilerini açıklar
6) Sınıf yönetiminin boyutlarını analiz eder
7) Sınıf yönetim stratejilerinin benzerlik ve farklıklarını tartışır
8) Sınıf yönetim stratejilerini ve ilkelerini örnek olaylar üzerinde uygular
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
2 Sınıfın genel özellikleri ve sınıf yönetiminin temel ilkeleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
3 Sınıf yönetimini etkileyen faktörler İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Sınıf yönetim yaklaşımları ve stratejileri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Sınıf yönetim yaklaşımları ve stratejileri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Sınıfın fiziksel çevresini düzenleme İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Sınıf kurallarını ve prosedürlerini oluşturma İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Örnek Olay
8 Ara Sınav İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Yazılı Sınav
Ödev
9 Sınıfta öğretimin yönetimi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Dikkat ve motivasyon İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Sınıfta zaman yönetimi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Sınıf atmosferi (öğretmen-öğrenci ilişkileri) İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
13 Disiplin problemlerinin nedenleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 Disiplin problemleriyle baş etme (Disiplin modelleri) İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
15 Disiplin problemleriyle baş etme (Disiplin modelleri) İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar