DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım O   102 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.NAFİZ BOZDEMİR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.NAFİZ BOZDEMİR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anne, çocuk ve ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli konularda bilgi kazandırır.
Dersin İçeriği
Türkiye´de ve dünyada anne ve çocukların durumu, sağlıklı aile kavramı, aile içi şiddet, kadın üreme sisteminin anatomisi ve fizyolojisi, döllenme, embriyo - fetüsün büyüme gelişmesi, gebelikte annede görülen rahatsızlıklar ve acil durumlar, gebelikte riskli durumlar(hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları ), gebelikte enfeksiyonlar ve ilaç kullanımı, gebelikte beslenme, yenidoğanın fizyolojik özellikleri, çocukluk dönemi enfeksiyonları, aşılar, kazalar,acil durumlar ve ilk yardım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ana sağlığı ölçütlerini tanımlar
2) Çocuk sağlığı ölçütlerini tanımlar
3) Ana ve çocuk sağlığının önemini açıklar
4) Aile ve sağlık ilişkisini açıklar
5) Gebeliğin sağlıklı olması için yapılması gerekenleri bilir
6) Bebeklik dönemi çocuğun gelişim evrelerini tanımlar
7) Okul öncesi dönem çocukların gelişim evrelerini tanımlar
8) 0-6 yaş çocuklarda sık görülen hastalıkları bilir
9) Çocukların karşılaşacağı kazalarda ilk yardım kurallarını bilir
10) İlk yardım ilkelerini bilir
11) Üreme sağlığı kavramını kavrar
12) Cinsel yolla bulaşan hastalıkları bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık ölçütleri Ana sağlığı ölçütleri Çocuk sağlığı ölçütleri Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
2 Ailede ve toplumda kadının ve çocuğun yeri Aile içi şiddet Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
3 Aile kavramı Sağlıklı aile özellikleri Aile dinamikleri Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
4 Üreme sağlığı kavramları, Cinsel sağlık Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
5 Cinsel işlev bozuklukları Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
6 Adet döngüsü, aile planlaması Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
7 Gebelik süreci Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
8 Doğum süreci ve loğusalık Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
9 ARA SINAV Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
10 Menapoz dönemi özellikleri Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
11 Doğumla gelen hastalıklar ve sakatlıklar Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
12 Sağlam çocuk kavramından ne anlıyoruz. Çocuklarda ve annelerde aşı uygulamaları. Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
13 Çocukluk dönemleri Yenidoğan, Süt çocukluk dönemi Oyun Çocukluğu Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
14 Okul öncesi dönem Okul dönemi Ergenlik dönemi Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
15 Anne ve çocuklarda sık görülen kazalar ve ilk yardım uygulamaları Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma
16-17 Anne ve çocuklarda sık görülen kazalar ve ilk yardım uygulamaları Verilen kaynakları okuma ve kütüphaneden yararlanma Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar