DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Öncesinde Drama O   210 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU SULTAN ABBAK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BURCU SULTAN ABBAK1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ÇAĞATAY AKYOL2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ÖZLEM KAF2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarında eğitimde dramaya karşı pozitif tutum geliştirmek ve temel drama kavram ve yöntemlerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Bu derste öğretmen adaylarına dramaya ilişkin temel kavramlar, drama ve oyun- tiyatro ilişkisi, dramanın aşamaları, temel drama yöntemleri, drama ve sanat ilişkisi verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuk gelişiminde dramanın önemini kavrar.
2) Okul öncesinde eğitimde dramaya ilişkin temel kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olur ve uygular.
3) Eğitimde dramanın bir disiplin ve yöntem olarak nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olur.
4) Eğitimde dramada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar ve uygular.
5) Eğitimde drama ile oyun ve tiyatro arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrar ve açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma-Kaynaşma-Uyum temalı temel hazırlık çalışmaları Grup Çalışması
2 Tanışma-Kaynaşma-Uyum temalı temel hazırlık çalışmaları etkinlik örnekleri hazırlama Grup Çalışması
3 İkili ve üçlü doğaçlama örnekleri ve uygulamaları etkinlik örnekleri hazırlama Problem Çözme
4 Dramatik kurgunun temel bileşenleri ve İkili ve üçlü doğaçlama uygulamaları etkinlik örnekleri hazırlama Anlatım
Problem Çözme
5 Dramaya ilişkin temel tekniklerden örnek uygulamalar etkinlik örnekleri hazırlama
6 Dramaya ilişkin teorik bilgilerin tartışılması okuma Tartışma
7 Nesnelerden Doğaçlamaya etkinlik örnekleri hazırlama
8 Ara sınav okuma Yazılı Sınav
9 Hikaye ve Masallardan Doğaçlamaya etkinlik örnekleri hazırlama
10 Şiirden Doğaçlamaya okuma
11 Fotoğraftan Doğaçlamaya okuma
12 Müzikten Doğaçlamaya okuma
13 Süreçsel Drama Uygulamaları okuma
14 Örnek Drama Ders Uygulaması etkinlik örnekleri hazırlama
15 Genel Değerlendirme okuma Tartışma
16-17 Final okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar