DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikoloji * O-   105 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZKAN ÖZGÜN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ÖZKAN ÖZGÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Psikolojiyi, psikolojinin çalışma alanlarını, tarihini, psikolojik kuramları ve kavramları tanıtarak katılımcıların mesleki ve günlük yaşamlarında yapacakları değerlendirmelerde bu bilim dalının verilerini bilmelerini, keşfetmelerini, değerlendirmelerini, karşılaştırmalarını ve problem çözmeye dönük kullanmaları için temel oluşturmak.
Dersin İçeriği
Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Ders İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtımı
2 Psikolojide Farklı Yaklaşımlar, Psikolojinin Kapsamı Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
3 Psikolojide Araştırma Yöntemleri Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
4 Davranışın Biyolojik Temelleri Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
5 Duyum ve Algılama Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
6 Klasik ve Edimsel Koşullama Yoluyla Öğrenme Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
7 Bilişsel ve Model Alma Yoluyla Öğrenme Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
8 Ara sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmei
9 Bellek, Bellek Türleri ve Özellikleri Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
10 Bilişsel Alan, Dil ve Kavram Oluşturma Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
11 Problem Çözme Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
12 Güdülenme Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
13 Yaşam Boyu Gelişim Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
14 Kişilik ve Kişilik Kuramları Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
15 Benlik Kuramları, Özellik Yaklaşımı ve Öğrenilmiş Bir Davranış Olarak Kişilik Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Çözülmesi
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmei

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar