DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Yaklaşımı ve Uygulamaları OSC   307 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.DURMUŞ ASLAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.DURMUŞ ASLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proje yaklaşımının tanımı, amaçları, çocuğa sağladığı yararlar, proje yaklaşımı konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması ve proje çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda deneyim sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Proje yaklaşımının tanımı, felsefi temelleri, çocuğa sağladığı yararlar, okul öncesi eğitimde proje çalışmalarının yeri ve amacı, proje konusu seçiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler, proje yaklaşımının aşamaları (planlama, uygulama ve değerlendirme), proje yaklaşımında aile katılımı, proje hazırlama ve uygulama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Proje yaklaşımının ne olduğunu açıklar
2) 2. Proje yaklaşımının dayandığı felsefi temelleri bilir
3) 3. Proje yaklaşımının çocuklara sağladığı yararları açıklar
4) 4. Proje yaklaşımında öğretmene düşen görevleri bilir
5) 5. Proje yaklaşımın aşamalarını bilir
6) 6. Konu seçiminde göz önüne alınması gereken ilkeleri açıklar
7) 7. Okul öncesi dönem çocuklarına uygun projeler planlar, uygular ve değerlendirir
8) 8. Proje çalışmaları sırasında aile katılımı stratejileri geliştirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Tartışma
2 Proje yaklaşımının tanımı ve felsefi temelleri Tartışma
3 Proje yaklaşımının amaçları, çocuklara sağladığı yararlar Tartışma
4 Proje yaklaşımında konu seçimi Tartışma
5 Proje çalışmasının planlanması ve projeye başlama Tartışma
6 Kavram haritası oluşturma Tartışma
Grup Çalışması
7 Vize
8 Uygulama: alan çalışması ve sınıfa dönüş Tartışma
Grup Çalışması
9 Projeyi sonlandırma Tartışma
Grup Çalışması
10 Projenin değerlendirilmesi Tartışma
Grup Çalışması
11 Grup projelerinin hazırlanması Tartışma
Grup Çalışması
12 Grup projelerinin hazırlanması Tartışma
Grup Çalışması
13 Grup projelerinin sunumu Tartışma
Grup Çalışması
14 Yıl sonu sınavı Tartışma
Grup Çalışması
15
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar