DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi OKLS   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Durmuş ASLAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.DURMUŞ ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarının farklı ülkelerdeki erken çocukluk eğitimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Erken çocukluk eğitiminin tanımı ve önemi; erken çocukluk eğitimine temel olan görüşler; farklı ülkelerde eğitim sistemi; farklı ülkelerde erken çocukluk eğitimin tarihçesi, yaygınlığı, kurum türleri, program türleri, eğitim ortamları, aile katılımı, özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması, okul öncesi eğitimde öğretmen yetiştirme sistemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Erken çocukluk eğitimini ve önemi açıklar
2) Erken çocukluk eğitimine temel olan görüşleri açıklar
3) Farklı ülkelerde eğitim sistemini açıklar
4) Farklı ülkelerde erken çocukluk eğitiminin tarihçesini açıklar
5) Farklı ülkelerde erken çocukluk eğitimin yaygınlığını, kurum ve program türlerini, eğitim ortamlarını açıklar
6) Farklı ülkelerde erken çocukluk eğitiminde aile katılımı ve özel gereksinimli çocukların kaynaştırılmasını açıklar
7) Farklı ülkelerdeki erken çocukluk eğitiminde öğretmen yetiştirme sistemlerini açıklar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Erken çocukluk eğitimi kavramı ve önemi Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Erken çocukluk eğitimine temel olan görüşler Konuyla ilgili kaynakları okuma 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Dünyada erken çocukluk eğitiminin tarihçesi Konuyla ilgili kaynakları okuma 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Ülkemizde erken çocukluk eğitiminin tarihçesi Konuyla ilgili kaynakları okuma 4
5 Kuzey Avrupa ülkelerinde erken çocukluk eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 5
6 Güney Avrupa ülkelerinde erken çocukluk eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 6 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Doğu Avrupa ülkelerinde erken çocukluk eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 7 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notlarını okuma Ödev
9 Kuzey Amerika ülkelerinde erken çocukluk eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 8 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Güney Amerika ülkelerinde erken çocukluk eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 9
11 Afrika ülkelerinde erken çocukluk eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 10
12 Ortadoğu ülkelerinde erken çocukluk eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 11 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Orta Asya ülkelerinde erken çocukluk eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 12 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Uzak Asya ülkelerinde erken çocukluk eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 13 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Avustralya ve Yeni Zelanda'da erken çocukluk eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 14 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarını okuma 2 Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar