DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri OKLS   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şule ERDEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞULE ERDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaratıcılık kavramını ve yaratıcı düşünceyi tanımlamak, okul öncesi dönemde yaratıcılığın önemini açıklamak, okul öncesi dönemde yaratıcılığı geliştiren eğitim ortamları tasarlamaktır.
Dersin İçeriği
Yaratıcılık ve kuramlarını, önemini, yaratıcı çevrenin özelliklerini, yaratıcılık ve sanat eğitimi arasındaki ilişkiyi açıklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaratıcılıkla ilgili temel kavramları açıklar
2) Yaratıcılıkla ile ilgili kuramcıları açıklar
3) Yaratıcılığın basamaklarını açıklar
4) Yaratıcı bireyde bulunması gereken özellikleri açıklar
5) Yaratıcılığı engelleyen faktörleri açıklar
6) Yaratıcı etkinlikleri planlar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yaratıcılıkla ilgili temel kavramlar Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Yaratıcılığın önemini ve kuramlar Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Yaratıcılığın basamakları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Yaratıcı bireyde bulunması gereken özellikler Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Yaratıcılığı engelleyen faktörler Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Yaratıcı etkinliklerden çember zamanı etkinliği Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Yaratıcı etkinliklerden Türkçe etkinliği Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yaratıcı etkinliklerden drama etkinliği Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 Yaratıcı etkinliklerden müzik etkinliği Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
11 Yaratıcı etkinliklerden oyun etkinliği Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
12 Yaratıcı etkinliklerden okuma-yazmaya hazırlık etkinliği Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 Altı şapkalı düşünme tekniği kitabı Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
14 Altı şapkalı düşünme tekniği kitabı ile ilgili etkinlikler Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
15 Altı şapkalı düşünme tekniği kitabı ile ilgili etkinlik uygulaması Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar