DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yaratıcılıkla ilgili temel kavramlar Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Yaratıcılığın önemini ve kuramlar Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Yaratıcılığın basamakları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Yaratıcı bireyde bulunması gereken özellikler Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Yaratıcılığı engelleyen faktörler Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Yaratıcı etkinliklerden çember zamanı etkinliği Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Yaratıcı etkinliklerden Türkçe etkinliği Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yaratıcı etkinliklerden drama etkinliği Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 Yaratıcı etkinliklerden müzik etkinliği Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
11 Yaratıcı etkinliklerden oyun etkinliği Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
12 Yaratıcı etkinliklerden okuma-yazmaya hazırlık etkinliği Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 Altı şapkalı düşünme tekniği kitabı Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
14 Altı şapkalı düşünme tekniği kitabı ile ilgili etkinlikler Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
15 Altı şapkalı düşünme tekniği kitabı ile ilgili etkinlik uygulaması Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar