DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Beceri Kavramı Konuyla ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sosyal Beceri İle İlgili Kavramlar Konuyla ilgili kaynakları okuma 1 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Davranış Nedir, Davranış Gelişiminin Kuramsal Temelleri Konuyla ilgili kaynakları okuma 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sosyal Gelişim Kuramları Konuyla ilgili kaynakları okuma 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Erken Çocuklukta Sosyal Becerilerin Gelişimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 4 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sosyal Becerilerin Gelişimini Etkileyen Etmenler Konuyla ilgili kaynakları okuma 5 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sosyal Becerilerin Değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynakları okuma 6 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav
9 Sosyal Beceri Yetersizliği Konuyla ilgili kaynakları okuma 7 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Erken Çocukluk Eğitiminde Yer Alan Sosyal Beceriler Konuyla ilgili kaynakları okuma 8 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sosyal Beceri Eğitim Programları Konuyla ilgili kaynakları okuma 9 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Değerler Eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 10 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Özel Gereksinimli Çocuklarda Sosyal Beceri Gelişimi ve Eğitimi Konuyla ilgili kaynakları okuma 11 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sosyal Beceri Etkinlikleri Planlama Konuyla ilgili kaynakları okuma 12 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Ödev
15 Sosyal Beceri Etkinlikleri Uygulama Konuyla ilgili kaynakları okuma 13 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar