DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi   2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.DURMUŞ ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının çocuklarda sosyal becerilerin nasıl geliştiğine ve sosyal becerilerin nasıl desteklenebileceğine yönelik bilgi ve beceri kazanmaları
Dersin İçeriği
Davranışın tanımı; olumlu ve olumsuz davranışlar; davranış gelişiminin kuramsal temelleri; sosyal becerilerin tanımı, sosyal becerilerin kazanılmasının önemi, değerler eğitiminin sosyal becerilerin kazanılmasındaki rolü; sosyal beceri eksikliğinin nedenleri, sosyal becerilerin kapsamı; problem davranışların tanımı, sosyal beceri ve problem davranış arasındaki ilişki, problem davranışların sınıflandırılması; sosyal beceri ve problem; sosyal beceri ve problem davranışlarda etkili olan faktörler; okul öncesinde sosyal beceri eğitim programı; okul öncesinde sosyal becerileri geliştirmeye ve problem davranışların azaltılmasına yönelik eğitim programı örnekleri hazırlama ve sunma; sosyal becerileri geliştirmeye problem davranışların azaltılmasına ilişkin eğitim programı örnekleri hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal beceri kavramını açıklar
2) Sosyal beceri ile ilgili kavramları açıklar
3) Davranışın ne olduğunu ve davranış gelişiminin kuramsal temellerini açıklar
4) Sosyal gelişim kuramlarını açıklar
5) Erken çocuklukta sosyal becerilerin gelişimini açıklar
6) Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörleri açıklar
7) Sosyal becerilerin nasıl değerlendirilebileceğini açıklar
8) Sosyal beceri eksikliklerini açıklar
9) Problem davranışları açıklar
10) Sosyal beceri etkinlikleri planlar ve uygular
11) Özel ihtiyaçları olan çocuklarda sosyal beceri gelişimini ve eğitimini açıklar
12)
13)
14)
15)