DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi OKLZ   301 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞULE ERDEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiŞULE ERDEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul Öncesi eğitim kurumlarında kullanılan etkinlikler, sanat etkinliklerinin önemini açıklamak, yoğurma materyalleri, boya çalışmaları, kağıt işleri,, kolaj çalışmaları amaca uygun hazırlamaktır
Dersin İçeriği
Okul Öncesi eğitim kurumlarında kullanılan etkinlikler, sanat etkinliklerinin önemi, yoğurma materyalleri, boya çalışmaları, kağıt işleri,, kolaj çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul Öncesi eğitim kurumlarında kullanılan sanat etkinliklerini açıklar
2) Sanat etkinliklerinin önemini açıklar
3) Sanat etkinliklerinde kullanılan yoğurma materyallerini amaca uygun seçer, hazırlar ve kullanır
4) Sanat etkinliklerinde kullanılan boya çalışmalarını amaca uygun seçer, hazırlar ve kullanır
5) Sanat etkinliklerinde kullanılan kağıt işlerini amaca uygun seçer, hazırlar ve kullanır
6) Sanat etkinliklerinde kullanılan kolaj çalışmalarını amaca uygun seçer, hazırlar ve kullanır
7) Sanat etkinliklerinde kullanılan proje çalışmalarını amaca uygun seçer, hazırlar ve kullanır
8) Sanat etkinliklerinde kullanılan örgü çalışmalarını amaca uygun seçer, hazırlar ve kullanır
9) Sanat etkinliklerinde kullanılan marangozluk çalışmalarını amaca uygun seçer, hazırlar ve kullanır
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okul Öncesi eğitim kurumlarında kullanılan sanat etkinlikleri açıklama Konu ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Sanat etkinliklerinin önemini açıklama Konu ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Sanat etkinliklerinde kullanılan yoğurma materyallerini (kil) amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 Sanat etkinliklerinde kullanılan yoğurma materyallerini (talaş) amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 Sanat etkinliklerinde kullanılan yoğurma materyallerini (kağıt) amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
6 Sanat etkinliklerinde kullanılan yoğurma materyallerini (mum) amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 Sanat etkinliklerinde kullanılan yoğurma materyallerini (tuz seramiği) amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Vize sınavına hazırlık Ödev
9 Sanat etkinliklerinde kullanılan boya çalışmalarını(sulu boya) amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Sanat etkinliklerinde kullanılan boya çalışmalarını(parmak boya) amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Sanat etkinliklerinde kullanılan boya çalışmalarını(pastel boya) amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
12 Sanat etkinliklerinde kullanılan kağıt işlerini amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Sanat etkinliklerinde kullanılan kolaj ve proje çalışmalarını amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Sanat etkinliklerinde kullanılan örgü çalışmalarını amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Sanat etkinliklerinde kullanılan marangozluk çalışmalarını amaca uygun seçme, hazırlama ve kullanma Grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar