DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi   2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.MAHMUT OĞUZ KUTLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.MAHMUT OĞUZ KUTLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi temelde, öğretmen adaylarının eğitim sistemini örgütsel bir yapı olarak tanımalarını ve eğitim sisteminin yönetim sürecini kavramalarını amaçlayan bir derstir. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi kapsamında; Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitim sisteminin yasal dayanakları, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okulun örgüt özellikleri, eğitim programının, öğrenci işlerinin, işgören işlerinin, destek ve bütçe işlerinin yönetimi gibi konuların incelenerek öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemi ve okul yönetiminin farklı boyutlarını anlamalarına ve bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplum ve okul, okul ve aile arasındaki ilişkilerin ve iletişimin; aile katılım yöntem ve etkinliklerinin önemini kavrar.
2) Eğitim denetiminin kapsamı ve amacını tanımlar, yasal dayanaklarının farkında olur.
3) Eğitim yönetimi sürecini oluşturan öğeler arası ilişkileri kavrar ve eğitim yönetiminde ortaya çıkan yeni yaklaşımları değerlendirir.
4) Okulda eğitim ve öğretim, personel ve öğrenci iş ve hizmetleriyle ilgili çalışmaların farkında olur ve bunların önemini kavrar.
5) Türk eğitim sisteminin tarihsel temellerini, Türk eğitim sisteminin bugünkü yapısını ve işleyişini bilir ve aralarındaki farkları ve ilişkileri kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sistem kavramı, sistemin öğeleri, özellikleri, Sistem Kuramları. Eğitime Sistem Yaklaşımı. Ders kitabındaki ilgili konular
2 Örgüt ve Yönetim Kuramları. Klasik Kuramlar. Neo-klasik Kuramlar. Modern Yönetim Kuramları Eğitim Yönetiminde Örgüt ve Yönetim Kuramlarının Uygulanması Ders kitabındaki ilgili konular
3 Türk Eğitim Sisteminin Örgüt Yapısı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve yönetim yapısı Türk Eğitim Sisteminin Temel Dayanakları. Eğitimle İlgili Yasal Belirleyiciler. Türk Milli Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri. Ders kitabındaki ilgili konular
4 Yönetim Süreçleri Ders kitabındaki ilgili konular
5 Bir Örgüt Olarak Okul Ders kitabındaki ilgili konular
6 Eğitim Programının Yönetimi. Ders kitabındaki ilgili konular
7 Eğitim ve Okul Yönetimi, Okul yöneticisinin görevleri Personel İşleri, personelin özlük hakları Öğrenci İşleri Öğretimle İlgili İşler Eğitimle İlgili İşler Okul İşletmesiyle İlgili İşler Ders kitabındaki ilgili konular
8 Ara Sınav
9 Eğitim ve Okul Yönetimi, Okul yöneticisinin görevleri Personel İşleri, personelin özlük hakları Öğrenci İşleri Öğretimle İlgili İşler Eğitimle İlgili İşler Okul İşletmesiyle İlgili İşler Ders kitabındaki ilgili konular
10 Eğitim yönetimine farklı bakış açıları Ders kitabındaki ilgili konular
11 Okulda insan ilişkileri Ders kitabındaki ilgili konular
12 Okul-Çevre İlişkileri Ders kitabındaki ilgili konular
13 Okulun Toplumsal Katılımı Aile ve Toplumun Okula Katılımı Ders kitabındaki ilgili konular
14 Türk eğitim sisteminde denetim, Eğitim ve Öğretimin Denetimi. Çağdaş Denetim Yaklaşımları Ders kitabındaki ilgili konular
15 Liderlik ve Yönetimde Protokol kuralları Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar