DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kaynaştırma   3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayperi SIĞIRTMAÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYPERİ SIĞIRTMAÇ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYPERİ SIĞIRTMAÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özel gereksinimli çocukların kaynaştırılmasının desteklenmesi, konu hakkında öğretmen yeterliklerinin artırılması
Dersin İçeriği
Okul öncesinde kaynaştırma eğitiminde uygulanacak yöntemler, ogretimsel uyarlamalar, bireysel eğitim ve öğretim planlama, değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kaynaştırma eğitimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
2) Kaynaştırmaya hazırlık sürecini açıklar.
3) Özel gereksinimli çocuğun gelişimsel performansını tanımlar.
4) Aile eğitimi ve katılımıni nasil destekleyecegini bilir..
5) Akran etkileşimi ve sosyal gelişimi destekleyecek sekilde sınıf ortamını düzenler.
6) Farklı öğretim yöntemlerini uygulamalarinda kullanir.
7) Bireysel eğitim ve öğretim planında yer alması gerekenleri listeler.
8) Değerlendirme süreçlerini tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaynaştırma eğitimi: tanımı, amaçları, önemi ve ilkeleri Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kaynaştırma eğitiminin ülkemizdeki ve dünyadaki gelişim süreci Okuma, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kaynaştırma eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar Araştırma, tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Kaynaştırma eğitiminde görev alan personelin ve kurumun özellikleri Tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sınıfta özel gereksinimi olan çocukları tanıma ve değerlendirme Gozlem, soru-cevap, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
6 Özel gereksinimli çocukların performans değerlendirmesi Okuma, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Aile ile işbirliği ve aile katılımı çalışmaları Araştırma, tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Vize sınavı hazırlığı Yazılı Sınav
9 Farklı öğretim yaklaşımlarını tanıma Araştırma, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Farklı öğretim yöntemleri ile etkinlik planlama Tartisma, ödev hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Farklı stratejiler kullanarak öğretimsel uyarlamalar yapma Okuma, ödev hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Öğretimsel uyarlama örneklerinin incelenmesi Bireysel çalışma, tartışma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
13 Sınıfta acil durumlara yönelik planlama Gorusme ve gozlem, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Bireysel eğitim planı hazırlama Bireysel çalışma, soru-cevap, tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Bireysel eğitim planları örneklerinin incelenmesi Okuma ve bireysel calisma, tartışma Yazılı Sınav
Portfolyo
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar