DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Projesi I O   403 7 1 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYPERİ SIĞIRTMAÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda özgün bir bilimsel araştırma projesi planlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma becerileri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışması ve tartışma, belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışmasının raporlaştırılması, belirlenen araştırma konusu ile ilgili araştırmanın planlanması, planlanan araştırma ile ilgili uygulama, toplanan verilerin analiz süreci, analiz edilen verileri raporlaştırma, araştırmanın sunumu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Özgün bir araştırma planlar
2) Araştırmanın literatürünü araştırır ve oluşturur
3) Araştırmanın yöntem bölümünü yazarak tamamlar
4) Araştırmanın yöntemine uygun şekilde verilerini toplar
5) Araştırmanın verilerini analiz eder.
6) Araştırmanın bulgularını yazar
7) Araştırmanın tartışması için kaynak araştırır.
8) Araştırmanın tartışmasını yazar.
9) Aaraştırmanın tartışmasını gözden geçirir.
10) Araştırmanın sonuçlarını yazar.
11) Araştırmanın önerilerini oluşturur.
12) Araştırmanın sonuç ve önerilerini gözden geçirir.
13) Diğer kişilerin planladığı araştırmalar ve kendi araştırmasını karşılaştırır.
14) Yapılan tüm araştırmalar tartışılır.
15) Süreç değerlendirilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse ve dersin koşullarına giriş Bilimsel araştırma kitabından okuma yapılması. Anlatım
Tartışma
2 Okul öncesi döneme özgü bir araştırma konusu belirlenmesi Makalelerinin incelenmesi. Anlatım
Tartışma
3 Araştırma probleminin netleştirilmesi Araştırmaların problem kısımlarının incelenmesi. Anlatım
Tartışma
4 Araştırma için literatür taraması yapılması Alanyazının incelenmesi. Anlatım
Tartışma
5 Araştırma problemine dönük literatür taraması yapılması Literatür taramasının daraltılarak devam etmesi Anlatım
Tartışma
6 Örnek tez ve makalelerin incelenmesi literatür taraması sonucu bulunan tez ve makalelerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi Anlatım
Tartışma
7 Araştırma önerisinin hazırlanması Önerinin yazılması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Araştırma model ve veri toplama sürecinin netleştirilmesi Araştırmaların yöntem ve veri toplama araçlarının incelenmesi Anlatım
Tartışma
10 Veri toplama araçlarının oluşturulması/uyarlanması Veri toplama araçlarının incelenmesi Anlatım
Tartışma
11 Araştırmanın yürütüleceği örneklem grubuna ulaşılması Gerekli izinlerin alınması Anlatım
Tartışma
12 Araştırma verilerinin toplanmaya başlanması Veri toplama araçlarının basılması ve aydınlatılmış onam alınması Anlatım
Tartışma
13 Veri toplama araçlarının dağıtılması Veri toplama araçlarının dağıtılması ve toplanması Anlatım
Tartışma
14 Araştırma verilerinin toplanması Veri toplamaya devam edilmesi Anlatım
Tartışma
15 Araştırma verilerinin analizi Uygun yollarla verilerin analize alınması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar