DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri Iı MB   410 8 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan konulara yönelik ders planı hazırlamak için uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal bilgiler öğretim programının vizyonunu ve programı etkileyen eğitim felsefelerini bilir.
2) Programın öğrenme alanları altında yer alan kazanımların doğasını kavrar.
3) Bu kazanımlara yönelik öğretim faaliyetleri hazırlar ve uygular.
4) Alan bilgisinin, mesleki becerilerinin ve öz yeterliliğinin farkına varır ve kendini değerlendirir.
5) Kendinin ve akranlarının mesleki yeterliliğini geliştirmek için öneriler getirir.
6) Sosyal bilgiler eğitiminde derse uygun içerikleri uygun yöntemlerle uygular.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)