DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I SB   407 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
ŞEYDA ÖZÇELİK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk devrimleriyle çağdaş kimliğe bürünen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin günümüze kadar geçirdiği değişklikleri ve ilerlemeyi açıklama.
Dersin İçeriği
İnkilap kavramı Türk İnkılabına yol açan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sebepleri Osmanlı İmparatorluğunu kurtarma çabaları Fikir Akımları I. Dünya Savaşı Mustafa Kemalin Anadoluya geçişi ve Kongreler Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı Kurtuluş Savaşı Dış politika Mudanya Ateşkesi Lozan Konferansı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci bu ders sonucunda Türk bağımsızlık savaşı ve modern Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu öğrenir.
2) Türkiye nin yakın tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaklar
3) Türkiyede demokrasinin gelişimi hakkında gerekli birikime sahip olacaklar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacını ve işleniş yöntemini açıklama, ders içeriği hakkında bilgi verme,dersin kaynaklarını tanıtma kaynak tarama, ön okuma
2 Saltanatın kaldırılması, Gazi meclisin sonu ve Halk Fırkasının kurulması kaynak tarama, ön okuma
3 Cumhuriyet in ilanı, halifeliğin kaldırılması ve tepkiler kaynak tarama, ön okuma
4 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması ve Şeyh Sait İsyanı kaynak tarama, ön okuma
5 1924 anayasası ve özellikleri kaynak tarama, ön okuma
6 Serbest Fırka nın kuruluşu, Fırka nın ekonomi anlayışı ve Menemen olayı kaynak tarama, ön okuma
7 Türkiyede laikleşme süreci ve devletin laikleştirilmesi çalışmaları kaynak tarama, ön okuma
8 Ara Sınav Ön hazırlık bulunmamaktadır.
9 Osmanlı millet sisteminin bozulması,Osmanlıdan Cumhuriyet vatan ve millet anlayışı ve imparatorluktan ulus-devlete geçiş Ön hazırlık bulunmamaktadır.
10 Milli Mücadele ve Misak-ı Millinin önemi,Ulusal bilincin geliştirilmesi sorunu kaynak tarama, ön okuma
11 Harf devrimi, Millet mektepleri ve halkevleri, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması kaynak tarama, ön okuma
12 Harf devrimi, Millet mektepleri ve halkevleri, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu nun kurulması kaynak tarama, ön okuma
13 Toplumsal yaşamın laikleştirilmesi: Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Kıyafet ve şapka devrimi, çağdaş ölçü birimlerinin kabulü kaynak tarama, ön okuma
14 Osmanlının yarı sömürge ekonomisinin özellikleri kaynak tarama, ön okuma
15 İttihat ve Terakki yönetiminin Milli Ekonomi Politikası kaynak tarama, ön okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar