DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacını ve işleniş yöntemini açıklama, ders içeriği hakkında bilgi verme,dersin kaynaklarını tanıtma kaynak tarama, ön okuma
2 Saltanatın kaldırılması, Gazi meclisin sonu ve Halk Fırkasının kurulması kaynak tarama, ön okuma
3 Cumhuriyet in ilanı, halifeliğin kaldırılması ve tepkiler kaynak tarama, ön okuma
4 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması ve Şeyh Sait İsyanı kaynak tarama, ön okuma
5 1924 anayasası ve özellikleri kaynak tarama, ön okuma
6 Serbest Fırka nın kuruluşu, Fırka nın ekonomi anlayışı ve Menemen olayı kaynak tarama, ön okuma
7 Türkiyede laikleşme süreci ve devletin laikleştirilmesi çalışmaları kaynak tarama, ön okuma
8 Ara Sınav Ön hazırlık bulunmamaktadır.
9 Osmanlı millet sisteminin bozulması,Osmanlıdan Cumhuriyet vatan ve millet anlayışı ve imparatorluktan ulus-devlete geçiş Ön hazırlık bulunmamaktadır.
10 Milli Mücadele ve Misak-ı Millinin önemi,Ulusal bilincin geliştirilmesi sorunu kaynak tarama, ön okuma
11 Harf devrimi, Millet mektepleri ve halkevleri, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması kaynak tarama, ön okuma
12 Harf devrimi, Millet mektepleri ve halkevleri, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu nun kurulması kaynak tarama, ön okuma
13 Toplumsal yaşamın laikleştirilmesi: Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Kıyafet ve şapka devrimi, çağdaş ölçü birimlerinin kabulü kaynak tarama, ön okuma
14 Osmanlının yarı sömürge ekonomisinin özellikleri kaynak tarama, ön okuma
15 İttihat ve Terakki yönetiminin Milli Ekonomi Politikası kaynak tarama, ön okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar