DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beşeri ve ekonomik coğrafyanın tanımı, konusu ve bölümleri. Beşeri ve ekonomik coğrafya terimlerini verilen kaynaklardan okunması
2 Yerleşme coğrafyası ile ilgili temel kavramlar. Atlas ve haritaların incelenerek yerleşmenin dikey ve yatay sınırlarının belirlenmesi
3 Yerleşmeyi etkileyen faktörler. Dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiyedeki şehir ve kır ayırımı kriterlerinin araştırılması
4 Yerleşme tipleri: Kır yerleşmeleri ve dağılışı. Şehir yerleşmeleri ve dağılışı, il, ilçe ve köy kavramları İnsanın biyolojik bir varlık olarak ortaya çıkışının farklı kaynaklardan araştırılması
5 Nüfus coğrafyası ile ilgili temel kavramlar. Gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerden ikişer tanesinin nüfusunun yaş ve cinsiyet verilerinin elde edilmesi,
6 İnsanın ortaya çıkışı. Kitaptan ilgili bölümün okunması
7 Doğurganlık, ölümler, göçler Kitaptan ilgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölümün okunması
9 Ekonomik coğrafyanın tanımı, özellikleri ve bölümleri Kitaptan ilgili bölümün okunması
10 Tarım coğrafyası: Tarımı etkileyen faktörler. Toprak tarım arasındaki ilişki Kitaptan ilgili bölümün okunması
11 Tarım tipleri. Dünyadaki tarım ürünleri. Kitaptan ilgili bölümün okunması
12 Sanayi, Sanayi faaliyetlerini etkileyen faktörler. Belli başlı sanayi tipleri. Dünyada sanayinin dağılışı ve genel özellikleri Kitaptan ilgili bölümün okunması
13 Enerji kaynakları: Tükenebilir Enerji Kaynakları: Kömür, petrol, doğal gaz, nükleer enerji. Kitaptan ilgili bölümün okunması
14 Ticaret: Temel kavramlar. Türleri. Ticareti etkileyen faktörler. İç Ticaret. Dış Ticaret. Kitaptan ilgili bölümün okunması
15 Turizm ve rekreasyon: Rekreasyon. Turizm: Gelişmesi, etkileyen faktörler, rekreasyon ve turizm alanları. Belli başlı turizm alanları. Kitaptan ilgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar