DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya SOSZ   102 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Beşeri ve ekonomik coğrafyanın temel kavramlarını, bölümlerini ve içeriğini kavrar.
Dersin İçeriği
Nüfus, yerleşme, göçler, diller, dinler, ırklar, kültürlerin yeryüzüne dağılışı. Tarım coğrafyası, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi coğrafyası, dünya gıda kaynakları, ticaret, turizm.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerleşme coğrafyası ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
2) Devamlı yerleşmeler ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
3) Geçici yerleşmeler ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
4) Tarımı etkileyen faktörleri açıklar
5) Tarım ürünlerinin dağılışını açıklar.
6) Tarım coğrafyası ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
7) Tarım ekonomi ilişkisini kavrar.
8) Maden coğrafyası temel ilkelerini söyler
9) Madenciliğin dağılışını kavrar.
10) Sanayi coğrafyası ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
11) Sanayi coğrafyasının önemini açıklar.
12) Turizm coğrafyası ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
13) Nüfusun tanımını yapar.
14) Nüfusun dağılışını kavrar.
15) Nüfusun eğitim durumunu açıklar.