DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni ve Yakınçağ Tarihi SB   305 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
VEDAT KANAT1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
XV. yüzyıldan I Dünya Savaşına kadar dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel, askeri ve dini gelişme ve değişimlere ilişkin teorik bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği
Aydınlanma Çağı Rönesans ve Reform Devrimler Dönemi Emperyalizm Birinci Dünya Savaşı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeni ve Yakınçağ da Avrupa daki gelişme ve değişmelerin öğrenilmesi.
2) Bu gelişmelerin Osmanlı daki gelişim ve değişimlerle karşılaştırmalı olarak kavranması.
3) Yeni ve Yakınçağda Avrupadaki gelişme ve değişmelerin Osmanlıdaki gelişim ve değişimlerle karşılaştırmalı olarak kavranması.
4) Yeni ve Yakınçağda Avrupadaki savaşları, barışları, ihtilalleri, önemli diplomatik, askeri, sosyal, bilimsel ve kültürel gelişmelerin kavranma
5) Yeni ve Yakınçağda Avrupadaki ülkelerin gelişimini birbiriyle karşılaştırılması ve anlaşılması
6) Konuyla ilgili uluslararası ve ulusal gündemi takip eder ve tarihsel açıdan değerlendirir.
7) Yeni ve yakın çağda Türk dünyası hakkında uluslararası ve ulusal kültürel mirası koruma ve geliştirme bilincine sahip olur.
8) Öğrenciler Yeni ve Yakınçağda Dünya'da gerçekleşen önemli siyasi ve sosyal olayların bilgisine sahip olurlar.
9) Öğrenciler Yeni ve Yakınçağda Avrupa'daki gelişmelerin Türk-İslam dünyasına etkilerini kavrarlar.
10) Öğrenciler Yeni ve Yakınçağdaki Avrupa merkezli olayların Dünyanın diğer bölgelerine etkisini kavrarlar.
11) Öğrenciler Yeni ve Yakınçağda gerçekleşen politik ve sosyal olayların günümüz dünyasına olan etkisini analiz ederler.
12) Öğrenciler Yeni ve Yakınçağda yaşayan Türk devletlerinin siyasal ve kültürel yapıları hakkında bilgi sahibi olurlar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yeni ve yakınçağda Avrupa tarihi kaynaklarının değerlendirilmesi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
2 Batının yükselmesinin temel nedenleri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
3 Coğrafi keşifler ve keşiflerin Türk Dünyasına etkileri. Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
4 Rönesans Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
5 Reform Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
6 Otuz Yıl Savaşları Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
7 İngiltere de demokrasi hareketleri ve aydınlanma çağı Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Yok Yazılı Sınav
9 Fransız İhtilali ve Avrupa ya etkisi, Osmanlı da Fransız İhtilali nin Yankıları. Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
10 Amerikanın bağımsızlığı Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
11 1830-1848 İhtilalleri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
12 Sanayi Devrimi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
13 Alman ve İtalyan Ulusal Birlikleri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
14 Emperyalizm Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
15 Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar