DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni ve Yakınçağ Tarihi SB   305 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
VEDAT KANAT1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
XV. yüzyıldan I Dünya Savaşına kadar dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel, askeri ve dini gelişme ve değişimlere ilişkin teorik bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği
Aydınlanma Çağı Rönesans ve Reform Devrimler Dönemi Emperyalizm Birinci Dünya Savaşı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeni ve Yakınçağ da Avrupa daki gelişme ve değişmelerin öğrenilmesi.
2) Bu gelişmelerin Osmanlı daki gelişim ve değişimlerle karşılaştırmalı olarak kavranması.
3) Yeni ve Yakınçağda Avrupadaki gelişme ve değişmelerin Osmanlıdaki gelişim ve değişimlerle karşılaştırmalı olarak kavranması.
4) Yeni ve Yakınçağda Avrupadaki savaşları, barışları, ihtilalleri, önemli diplomatik, askeri, sosyal, bilimsel ve kültürel gelişmelerin kavranma
5) Yeni ve Yakınçağda Avrupadaki ülkelerin gelişimini birbiriyle karşılaştırılması ve anlaşılması
6) Konuyla ilgili uluslararası ve ulusal gündemi takip eder ve tarihsel açıdan değerlendirir.
7) Yeni ve yakın çağda Türk dünyası hakkında uluslararası ve ulusal kültürel mirası koruma ve geliştirme bilincine sahip olur.
8) Öğrenciler Yeni ve Yakınçağda Dünya'da gerçekleşen önemli siyasi ve sosyal olayların bilgisine sahip olurlar.
9) Öğrenciler Yeni ve Yakınçağda Avrupa'daki gelişmelerin Türk-İslam dünyasına etkilerini kavrarlar.
10) Öğrenciler Yeni ve Yakınçağdaki Avrupa merkezli olayların Dünyanın diğer bölgelerine etkisini kavrarlar.
11) Öğrenciler Yeni ve Yakınçağda gerçekleşen politik ve sosyal olayların günümüz dünyasına olan etkisini analiz ederler.
12) Öğrenciler Yeni ve Yakınçağda yaşayan Türk devletlerinin siyasal ve kültürel yapıları hakkında bilgi sahibi olurlar.
13)
14)
15)