DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zaman Yönetimi * ES   303 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUZAFFER SENCER ÖZSEZER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına zaman yönetimiyle ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar hakkında bilgi kazandırmak. Ayrıca kendi ve diğerlerinin zaman planlamasında etkin bir şekilde rol almasına yardımcı olmak
Dersin İçeriği
Zaman yönetimi kavramları, yaklaşımları, kişisel zaman yönetimi, mesleki zaman yönetimi, zaman tuzakları, zamanı planlama, başkasının zamanı planlamsına yardımcı olma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriği hakıkında bilgi verme ve ilk görevlendirmelerin yapılması Yok
2 Zaman kavramı üzerinde durulması Internet taraması ve rapor hazırlama
3 Zaman yönetimi ve temel kavramları Kütüphane araştırması ve rapor hazırlama
4 Zaman yönetimi ve zaman yönetimi yaklaşımları Kütüphane araştırması ve rapor hazırlama
5 Zaman yönetimi tuzakları Literatür taraması ve rapor hazırlama
6 Zaman yönetimi kavram, yaklaşım ve tuzaklarıyla ilgili grup çalışması Literatür taraması ve rapor hazırlama
7 Zaman yönetimi kavram, yaklaşım ve tuzaklarıyla ilgili grup çalışması Literatür taraması ve rapor hazırlama
8 Ara Sınav Raporların derlenmesi
9 Bireysel zaman yönetimi tuzaklarının değerlendirilmesi Rapor yazma
10 Zaman yönetimi tuzaklarının kişisel ve mesleki anlamda değerlendirilmesi Rapor yazma
11 Kendi zaman yönetimi uygulamaları Bir haftalık zaman planlaması
12 Kendi zaman yönetimi uygulamalarını sınıf içinde değerlendirme Hazırlanan zaman planlamasını uygulama ve uygulama notları çıkarma
13 Kendi zaman yönetimi uygulamalarını sınıf içinde değerlendirme Sınıfta yapılan değerlendirmeleri dikkate alanarak yeniden zaman planlaması yapma
14 Diğerlerine zaman yönetimi uygulamalarında yardımcı olma Grup çalışması
15 Hobi ve kendine zaman ayırma uygulamalarını değerlendirme Hobi ve kendine zaman ayırma için yaptıklarını raporlaştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Raporların derlenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar