DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geçmişten Günümüze Sanat ve Sorunları AS   301 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kazım ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat kavramları hakkında bilgilenme, akımları tanımı, sanatın gelişim süreçlerini kavrama, günümüz sanatı hakkında fikir sahibi olma.
Dersin İçeriği
Sanatın kronolojisi, sanat akımları, günümüz sanatı ve sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat tarihinin gelişim sürecini ve süreç içindeki sanatsal sosyolojik olguların değerlendirilmesini yapabilir.
2) Estetik ve sanat kuramlarına ilişkin görüşlerini ifade edebilir.
3) Günümüz çağdaş sanat problemlerini algılayabilir, tartışabilir, yorum ve kritik yapabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat kavramlarına giriş Anlatım, soru ve cevap Anlatım
Gösterip Yaptırma
2 Sanatın tarihi Anlatım, soru cevap ve örnekler Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 Kronolojik olarak sanatın gelişimi Gösteri, anlatım Anlatım
Gösterip Yaptırma
4 Modern sanat akımları Gösteri, anlatım ve açıklamalar Anlatım
Gösterip Yaptırma
5 Soyut sanat, çağdaş sanatı anlamak Sunum,anlatım. Grup 1 Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Günümüz sanatını anlamak Sunum,anlatım. Grup 2 Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 Günümüz sanat sorunları Sunum,anlatım. Grup 3 Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Değerlendirme Performans Değerlendirmesi
9 Sanat kronolojisi üzerine proje hazırlamak Sunum, anlatım. Grup 4 Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
10 Proje konularının organize edilmesi Sunum,anlatım. Grup 5
11 Proje sunumlarına hazırlık Bireysel çalışma ve sunum. Grup 6 Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
12 Proje sunumu I Bireysel çalışma ve sunum. Grup 7 Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
13 Proje sunumu II Bireysel çalışma ve sunum. Grup 8 Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
14 Proje sunumu III Bireysel çalışma ve sunum. Grup 9 Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
15 Proje sunumu IV Bireysel çalışma ve sunum. Grup 10 Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar