DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II SB   412 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersi alan öğrenci Türkiye Cumhuriyetinin, 1945-2000 yılları arasındaki siyasal ve toplumsal alandaki problemleri ve gelişmelerini kavrar.
Dersin İçeriği
Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları Atatürk dönemi Türk Dış Polikası İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiyenin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin ana amacı Atatürk ilke ve devrimlerini anlamaktır.
2) Bu dersi alan öğrenci Türkiye Cumhuriyetinin, 1945-2000 yılları arasındaki siyasal ve toplumsal alandaki problemleri ve gelişmelerini kavrar.
3) Öğrenciler İsmet İnönü döneminde (Tek Parti İktidarı)gerçekleşen olayları analiz eder.
4) Öğrenciler Demokrat Parti döneminde yaşanan olayların günümüz politik yaşamına etkisini değerlendirir.
5) Öğrenciler 1960 1970 yılları arasında yaşanan politik gelimelerin analizini yapar.
6) Öğrenciler 1970 1980 yılları arasındaki yaşanan iç ve dış politik gelişmelerin günümüz Türkiyisine etkisini değerlendirir.
7) Öğrenciler 1980 sonrası yaşanan politik ve sosyal gelişmeleri analiz eder.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İsmet İnönü Dönemi (1938 1950) kaynak tarama, ön okuma
2 İnönü Dönemi İç Politik Gelişmeler kaynak tarama, ön okuma
3 İnönü Dönemi Dış Politik Gelişmeler kaynak tarama, ön okuma
4 Demokrat Parti İktidarı (1950 1960) kaynak tarama, ön okuma
5 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi kaynak tarama, ön okuma
6 1961 1971 yılları arası iç ve dış politik olaylar kaynak tarama, ön okuma
7 Kıbrıs meselesi kaynak tarama, ön okuma
8 Vize sınavı
9 1971 1980 yılları arası iç ve dış politik olaylar 12 Mart 1971 Muhtırası 1974 Kıbrıs Çıkarması kaynak tarama, ön okuma
10 1980 askeri müdahalesi kaynak tarama, ön okuma
11 1983 1989 yılları arası iç ve dış politik olaylar kaynak tarama, ön okuma
12 1983 1989 yılları arası iç ve dış politik olaylar kaynak tarama, ön okuma
13 1983 1989 yılları arası iç ve dış politik olaylar kaynak tarama, ön okuma
14 Konuların değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi kaynak tarama, ön okuma
15 Konuların değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi kaynak tarama, ön okuma
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar