DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarihsel Empati AS   326 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin dönemin şartlarına uygun olarak geçmişte yaşayan insanların düşünce, amaç ve duygularını anlama becerilerini gelirştirmek, Tarihsel empati ile psikolojide yer alan empati arasında ayırım yapmalarına olanak sağlamak
Dersin İçeriği
Öğrencilerin dönemin şartlarına uygun olarak geçmişte yaşayan insanların düşünce, amaç ve duygularını anlama becerilerini gelirştirmek, Tarihsel empati ile psikolojide yer alan empati arasında ayırım yapmalarına olanak sağlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler geçmişin ışığında bugünü yorumlama yeteneğine sahip olur.
2) Tarih bilgisinin kimlik duygusunun oluşumuna sağladığı katkı hakkında bilgi sahibi olur.
3) Tarih öğretimi ile ilgili araştırmaları takip eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarih nedir İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Anlamak için tarih öğretimi İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Öğrencilerin bakış açısıyla tarih öğretimi İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Tarih öğretimi üzerinde sosyokültürel bakış açısı İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Tarih öğretimine yaklaşımlar İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Öğrenme için bir bağlam meydana getirme İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Öğrenme için bir bağlam meydana getirme İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Empati ve tarihsel empati İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Tarihsel empatinin tanımı ve tarihçesi İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Tarihsel empati öğretilebilir bir beceri midir İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Tarihsel empatiyi geliştirmeyi hedefleyen planlar oluşturma İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Tarihsel empatiyi geliştirmeyi hedefleyen planlar oluşturma İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Tarihsel empatiyi geliştirmeyi hedefleyen planlar oluşturma İlgili makaleleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Oluşturulan planları değerlendirme İlgili makaleleri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar