DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme SB   208 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geçmişten günümüze bilim ve teknolojide gerçekleşen yenilikleri sosyal değişim bağlamında incelemek
Dersin İçeriği
The content of this course include the past and present relationship between science and technology and the effects of science and technology on social change.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya bilim ve teknoloji gelişimini çağlar boyunca sosyal değişim bağlamında yorumlar
2) Bilim ve teknoloji ilişkisini açıklar
3) Alanlarında öncü dünya ve Türk bilim insanlarını öğrenir ve sıralar
4) Türkiyenin bilim ve teknoloji politikalarını açıklar
5) Bilim alanlarındaki değişimi kavrar, bazı bilim alanlarındaki gelişimi insan yaşamına etkileri bağlamında yorumlar
6) Bilim, teknoloji ve sosyal değişim ilişkisinin toplumsal etkilerini açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi, bilim, bilgi toplumu, teknoloji ve sosyal değişim terimleri üzerinde söyleşi. yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bilim ve Teknoloji Tarihi. İlkçağlarda bilim ve teknoloji ve sosyal Değişme İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ortaçağda bilim ve teknoloji İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yeni Çağda bilim ve Teknoloji İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Teknolojik Gelişmelerin Tarihi: İnsanlığın ortak bilim mirası İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ünlü Türk ve yabancı bilim adamları İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
8 Ara Sınav sınav Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Antik Yunan'da bilimsel düşünceye katkı sunan filozoflar İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
10 Ortaçağ İslam uygarlığının önemli filozofları İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
11 Sanayi devrimini hazırlayan bilim insanları ilgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Digital çağın kapısını açan buluşlar İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türk Patent Enstitüsü, telif ve patent hakları İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Uzay ve havacılık çalışmaları İlgili okumalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar