DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ülkeler Coğrafyası SB   309 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi ilkeler çerçevesinde yeryüzündeki kıtaları, kıtalardan seçilen ülkeleri; Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğudan seçilen ülkeler ve Orta Asya ülkelerinin genel coğrafi özelliklerini kavrar.
Dersin İçeriği
Kıtalar (Asya, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Kuzey ve Güney Amerika ve Antarktika). Ülkeler (Balkan ülkeleri, Kafkasya ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve diğerleri).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kıta ve okyanus kavramlarını, kıtaların ve okyanusların Dünya üzerindeki dağılımını açıklar.
2) Almanyanın coğrafi özelliklerini açıklar.
3) Almanyanın nüfus özelliklerini anlar.
4) Almanyanın ekonomik kapasitesini değerlendirir.
5) İranın fiziki coğrafyasını söyler.
6) İranın nüfus özelliklerini açıklar.
7) İranın ekonomik yapısını açıklar.
8) Ara sınav
9) Kanadanın dağlarını çizer
10) Kanadanın göllerini söyler.
11) Kanadanın idari yapısını değerlendirir.
12) Kanadanın göç politikalarını eleştirir.
13) Rusyanın konum özelliklerini açıklar.
14) Rusyanın nüfus politikasını özetler.
15) Final Sınvları


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ülkeler coğrafyasının tanımı, Kitaptaki ilgili bölümün okunması Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
2 Ülkeler coğrafyasının konusu, bölümleri ve prensipleri, ülkeler coğrafyası eğitiminin amaçları Kitaptaki ilgili bölümün okunması
3 Dünyamıza, okyanuslara ve kıtalar genel bakış. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
4 Asya Kıtası coğrafyası Kitaptaki ilgili bölümün okunması
5 Avrupa Kıtası coğrafyası Kitaptaki ilgili bölümün okunması
6 Afrika Kıtası coğrafyası Kitaptaki ilgili bölümün okunması
7 Avrupa Kıtası coğrafyası Kitaptaki ilgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Kitaptaki ilgili bölümün okunması
9 Amerika Kıtası coğrafyası Kitaptaki ilgili bölümün okunması
10 Afrika Kıtası coğrafyası Kitaptaki ilgili bölümün okunması
11 Okyanusya Kıtası coğrafyası Kitaptaki ilgili bölümün okunması
12 Amerika Kıtası coğrafyası Kitaptaki ilgili bölümün okunması
13 Antarktikanın özellikleri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
14 Okyanusya Kıtası coğrafyası Kitaptaki ilgili bölümün okunması
15 Almanya coğrafyası Kitaptaki ilgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptaki ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar