DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi MB   319 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem TAŞ
Dersi Verenler
Arş.Gör.ALPER YONTAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, sınıf yönetiminin etkili bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturmadaki önemini tartışmak, sınıf yönetiminin temel stratejilerini, ilkelerini ve boyutlarını incelemek, istenmeyen davranışlarla uygun stratejileri kullanarak baş etme becerisi kazandırmak ve etkili yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste sınıf yönetiminin temel ilkeleri, sınıf yönetimi modelleri, stratejileri ve sınıfın fiziksel çevresi, kural ve prosedürlerin oluşturulması, sınıfta zaman yönetimi, etkili öğretim yönetimi, etkili iletişim becerileri, istenmeyen davranışlar ve disiplin problemleri ve yaklaşımları konuları ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıfın temel özelliklerini açıklar
2) Sınıf yönetiminin öğrenme ve öğretim sürecindeki önemini açıklar/ kabul eder
3) Sınıfın yönetimini etkileyen faktörleri açıklar
4) Sınıf yönetiminin temel ilkelerini tartışır
5) Sınıf yönetim yaklaşım ve stratejilerini açıklar
6) Etkili iletişimin ögelerini bir örnek olay üzerinde inceler
7) Sınıf yönetimi stratejilerinin benzerlik ve farklıklarını tartışır
8) Sınıf yönetim stratejilerini ve ilkelerini örnek olay üzerinde uygular
9) Öğretimin yönetimi için uygun bir ders planı hazırlar
10) İstenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerini örnek vererek açıklar
11)
12)
13)
14)
15)