DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim ve bilim olarak eğitim psikolojisi Yok
2 Eğitim psikolojisinde temel kavram ve ilkeler İlgili okumalar ve gözlemler
3 Gelişim alanları ve gelişim dönemleri İlgili okumalar ve gözlemler
4 Fiziksel gelişim, dil gelişimi İlgili okumalar ve gözlemler
5 Bilişsel gelişim İlgili okumalar ve gözlemler
6 Yaşam dönemleri ve kişilik gelişimi İlgili okumalar ve gözlemler
7 Ahlak gelişimi İlgili okumalar ve gözlemler
8 Ara Sınav Related readings, observations
9 Bireysel farklılıklar, sosyal kültürel yapı; sorunlar ve gelişim ve öğrenme ilişkileri İlgili okumalar ve gözlemler
10 Sosyal kültürel yapı ve bireysel farklılıklar temelinde: gelişime ve öğrenmeye dair sorunlarımız I İlgili okumalar, gözlem, görüşme vb.
11 Sosyal kültürel yapı ve bireysel farklılıklar temelinde: gelişime ve öğrenmeye dair sorunlarımız II İlgili okumalar, gözlem, görüşme vb.
12 Sosyal kültürel yapı ve bireysel farklılıklar temelinde: gelişime ve öğrenmeye dair sorunlarımız III İlgili okumalar, gözlem, görüşme vb.
13 Öğrenme psikolojisinde farklı bakış açıları: Davranışçı, bilişselci, sosyal yapıcılar İlgili okumalar ve gözlemler
14 Motivasyon İlgili okumalar, gözlemler, kompozisyon
15 Gözden geçirme ve tartışma İlgili okumalar ve gözlemler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar