DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I SB   301 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Mehibe ŞAHBAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET FATİH SANSAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
13. yüzyıl sonları ve 15. yüzyılın başlarına kadar olan dönemde Anadolunun siyasi tarihi ile ilgili bilgilerin sunulması
Dersin İçeriği
Osmanlı devletinin kuruluş dönemi problemleri Balkan fetih politikası İmparatorluk süreci Osmanlı devletinin doğu politikası Osmanlı Devletinin kültür ve uygarlığı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) XIII. yüzyıl sonları ve XV. yüzyıl başlarına kadar olan dönemde Osmanlı siyasi tarihi ile ilgili bilgilerin kavranması
2) Osmanlı Devletinin kültür ve uygarlığı hakkında bilgi sahibi olunması
3) Kuruluş dönemi siyasi ve askeri olayları bilir
4) Osmanlı devleti'nin Devlet teşkilatlanmasını bilir
5) Fetret dönemi olaylarını bilir
6) Fetret döneminin önemini bilir
7) Fatih Sultan Mehmet dönemi siyasi ve sosyal olayları bilir
8) Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve sosyal olayları bilir
9) II. Bayezit dönemi siyasi ve sosyal olayları bilir
10) Kanuni Sultan dönemi siyasi ve sosyal olayları bilir
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ertuğrul Gazi dönemi Ön okuma
2 Osman Gazi dönemi Ön okuma
3 Orhan Bey dönemi Ön okuma
4 I. Murad Dönemi Ön okuma
5 Rumelinin Fethi Ön okuma
6 Rumelinin Fethi Ön okuma
7 I. Bayezid Dönemi Ön okuma
8 vize sınavı
9 Fetret Devrinden İstanbul un Fethine Kadar Olan Dönemdeki Siyasi Olaylar Ön okuma
10 İstanbul un Fethinin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi Ön okuma
11 II. Bayezid dönemi Ön okuma
12 Yavuz Sultan Selim Dönemi Olayları Ön okuma
13 Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Olayları Ön okuma
14 Küçük Kaynarca Antlaşması na Kadar siyasi ve ekonomik durum Ön okuma
15 Osmanlı Devleti kültür ve uygarlığı Ön okuma
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar