DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme SB   403 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kitaplarını verimli kullanabilmek ve konu alanındaki ders kitaplarını eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilmek. Konu alanındaki ders kitaplarını içerik, dil, format vb. açılardan inceleyebilmek, ders kitaplarında tasarımı kavramak ve örnek ders kitabı bölümü oluşturabilmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği
Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılarından incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal bilgiler ders kitaplarını yapılandırmacı yaklaşım açısından analiz eder.
2) Sosyal bilgiler ders kitaplarını öğrenme-öğretme Süreci açısından değerlendirir.
3) Sosyal bilgiler ders kitaplarını biçim bakımından analiz eder.
4) Sosyal bilgiler ders kitaplarını dil ve anlatım bakımından analiz eder.
5) Sosyal bilgiler ders kitaplarını beceri, kavram ve değer öğretimi bakımından analiz eder.
6) Sosyal bilgiler ders kitaplarını görsel kaynaklar açısından değerlendirir.
7) Sosyal bilgiler ders kitaplarını ölçme ve değerlendirme açısından değerlendirir.
8) Sosyal Bilgiler ders kitabından bir modülü tüm açılardan inceler ve sunar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapılandırmacı yaklaşım, sosyal bilgiler programları ve Ders kitapları Küçükahmet, Leyla (Editör), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-Sosyal Bilgiler 6,7,8, Nobel Yayınları, Ankara 2001. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Öğrenme-Öğretme Süreci Kılıç, Abdurrahman- Seven Serdal, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2002. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Biçimsel Özellikleri Kılıç, Abdurrahman- Seven Serdal, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2002. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sosyal Bilgiler Kitaplarında Bilimsel İçerik Küçükahmet, Leyla (Editör), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-Sosyal Bilgiler 6,7,8, Nobel Yayınları, Ankara 2001. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sosyal Bilgiler Kitaplarında Dil ve Anlatım Şahin Cemalettin (Editör), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-Sosyal Bilgiler, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 2003. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Görsel Kaynakların Kullanımı Şahin Cemalettin (Editör), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-Sosyal Bilgiler, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 2003. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Ölçme ve Değerlendirme Şahin Cemalettin (Editör), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-Sosyal Bilgiler, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 2003. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Tüm kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 Modül Sunumları Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
10 Modül Sunumları Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
11 Modül Sunumları Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
12 Modül Sunumları Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
13 Modül Sunumları Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
14 Modül Sunumları Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
15 Modül Sunumları Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar