DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme SB   403 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kitaplarını verimli kullanabilmek ve konu alanındaki ders kitaplarını eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilmek. Konu alanındaki ders kitaplarını içerik, dil, format vb. açılardan inceleyebilmek, ders kitaplarında tasarımı kavramak ve örnek ders kitabı bölümü oluşturabilmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği
Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılarından incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal bilgiler ders kitaplarını yapılandırmacı yaklaşım açısından analiz eder.
2) Sosyal bilgiler ders kitaplarını öğrenme-öğretme Süreci açısından değerlendirir.
3) Sosyal bilgiler ders kitaplarını biçim bakımından analiz eder.
4) Sosyal bilgiler ders kitaplarını dil ve anlatım bakımından analiz eder.
5) Sosyal bilgiler ders kitaplarını beceri, kavram ve değer öğretimi bakımından analiz eder.
6) Sosyal bilgiler ders kitaplarını görsel kaynaklar açısından değerlendirir.
7) Sosyal bilgiler ders kitaplarını ölçme ve değerlendirme açısından değerlendirir.
8) Sosyal Bilgiler ders kitabından bir modülü tüm açılardan inceler ve sunar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)