DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Proje Geliştirme SB   404 8 1 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders,Sosyal Bilgiler alanında projenin yeri ve önemi, proje türleri ve proje hazırlama aşamaları, örnek bir sosyal projenin planlanması hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi konularında bilgi ve bilinç kazandırmak amacıyla sunulmaktadır.
Dersin İçeriği
Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi; proje türleri ve proje hazırlama aşamaları; örnek bir sosyal projenin planlanması, hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir projeyi planlama, yapılandırma ve sunmada sorumluluk alabilir.
2) Sosyal Proje Nedir tanımlayabilir
3) Proje Döngüsü Yönetimini tanımlamlar ve uygulayabilir
4) Proje geliştirebilmek için sorun analizi yapabilir
5) Proje geliştirebilmek için hedef analizi yapabilir
6) Proje geliştirebilmek için strateji analizi yapabilir
7) Proje geliştirebilmek için paydaş analizi yapabilir
8) Mantıksal Çerçeve Matrisi hazırlayabilir
9) Tüm bileşenleri ile birlikte bir Proje başvuru formu hazırlayabilir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Proje türlerinin incelenmesi Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Proje hazırlama aşamalarının incelenmesi Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Örnek bir sosyal projenin planlanması Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Örnek bir sosyal projenin hazırlanması Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
6 Örnek bir sosyal projenin hazırlanması Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
7 Örnek bir sosyal projenin hazırlanması Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Proje / Tasarım
9 Örnek uygulama sunumu Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Proje Temelli Öğrenme
10 Örnek uygulama sunumu Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Proje Temelli Öğrenme
11 Örnek uygulama sunumu Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Proje Temelli Öğrenme
12 Örnek uygulama sunumu Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Proje Temelli Öğrenme
13 Örnek uygulama sunumu Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Proje Temelli Öğrenme
14 Örnek uygulama sunumu Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Proje Temelli Öğrenme
15 Örnek uygulama sunumu Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön Hazırlık Bulunmamaktadır. Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar