DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Proje Geliştirme SB   404 8 1 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders,Sosyal Bilgiler alanında projenin yeri ve önemi, proje türleri ve proje hazırlama aşamaları, örnek bir sosyal projenin planlanması hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi konularında bilgi ve bilinç kazandırmak amacıyla sunulmaktadır.
Dersin İçeriği
Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi; proje türleri ve proje hazırlama aşamaları; örnek bir sosyal projenin planlanması, hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir projeyi planlama, yapılandırma ve sunmada sorumluluk alabilir.
2) Sosyal Proje Nedir tanımlayabilir
3) Proje Döngüsü Yönetimini tanımlamlar ve uygulayabilir
4) Proje geliştirebilmek için sorun analizi yapabilir
5) Proje geliştirebilmek için hedef analizi yapabilir
6) Proje geliştirebilmek için strateji analizi yapabilir
7) Proje geliştirebilmek için paydaş analizi yapabilir
8) Mantıksal Çerçeve Matrisi hazırlayabilir
9) Tüm bileşenleri ile birlikte bir Proje başvuru formu hazırlayabilir
10)
11)
12)
13)
14)
15)